RMC Citybrandbox

 • Een doeltreffende methode

  In 3 stappen naar concrete acties
 • Van identiteit naar actie

 • Bepaling kernwaarden van winkelgebied

 • RMC Formulemodel

De RMC Citybrandbox methode draait om de samenwerking tussen verschillende stakeholders die verantwoordelijk zijn voor een (winkel-)gebied. Het is van groot belang dat een visie en de uitvoering daarvan samen gedragen wordt. RMC heeft een doeltreffende methode ontwikkeld om dit te realiseren. In interactieve sessies, die we RMC Werkateliers noemen, komen we samen met alle belanghebbende partijen in een paar middagen tot actie! 

Resultaat

Het resultaat van de RMC Citybrandbox methode is altijd actie. Concreet betekent dit dat we samen met stakeholders toewerken naar praktische instrumenten die hun winkelgebied optimaliseren. We komen tot een longlist van acties die passen bij de doelgroep en identiteit van het gebied. We stellen ook prioriteiten door van de longlist een shortlist te maken. Zo hebben we een korte en lange termijn focus.

Doelgroep Identiteit ActieMethodeReferentieprojecten

Naar boven

Stap 1: Doelgroep

BSR Model (Custom)

‘Inzicht in doelgroep’

Om de juiste kaders te bepalen voor de gekozen acties richten we ons eerst op de vraag: voor wie doen we het? We zetten bekende informatie over koopstromen en koopgedrag om naar een psychografische kijk op de doelgroep. Dit betekent dat we kijken naar leefstijlen en de intrinsieke motivatie van consumenten in het winkelgebied. RMC heeft op basis van onderzoek en ervaring deze psychografische kijk op consumenten doorvertaald naar merkvoorkeuren, online gedrag, voorkeuren in de openbare ruimte en marketing- en service initiatieven.

Voor de psychografische analyse van de doelgroep maken we gebruik van het BSR-model van Smartagent (www.smartagent.nl). 

Naar boven

Stap 2: Identiteit

IMG_1454
 ‘Versterken van de aanwezige identiteit’

We zetten de doelgroepanalyse direct om in een passende identiteit. Hierbij staat voorop dat we geen compleet nieuwe positionering toepassen, want wij geloven erg in de huidige kracht van winkelgebieden en het uitvergroten en verrijken hiervan.

Tijdens een tweede werkatelier gaan de ondernemers aan de slag met vragen als:

 • Wat zou een klant moeten ervaren tijdens zijn/haar bezoek?
 • Welke beloften moet het winkelgebied daarmee waarmaken?
 • Is dit onderscheidend genoeg?
 • Hoe is dit te vertalen in duidelijke en praktische kernwaarden die we als leidraad kunnen gebruiken in alle uitvoering? 

Naar boven

Stap 3: Actie!

FOmodel

‘Acties op 6 praktische thema’s’

Als derde stap wordt de gezamenlijk bepaalde identiteit concreet gemaakt met het RMC Formulemodel. Dit formulemodel zet RMC al jarenlang in voor het ontwikkelen van sterke retailformules. Voor de RMC Citybrandboxmethode hebben we dit formulemodel op maat gemaakt voor winkelgebieden. Hiermee zien we een winkelgebied als formule en zorgen we ervoor dat alle elementen goed op elkaar aansluiten. Zes thema’s komen aan bod, van waaruit de concrete acties worden bepaald:

 • Optimaliseren van het Aanbod (strategie; combinatie retail, horeca, leisure)
 • Openbare ruimte (infrastructuur en aankleding)
 • Service (zoals parkeren, openingstijden, gastvrijheid enz.)
 • Online activiteit (web activiteit en welke kanalen?)
 • Marketing (op locatie en in media, welke uitstraling en kanalen
 • Functioneren ondernemers (personeel, samenwerking, innovatie)

naar boven

Methode: RMC Werkateliers

‘Op een interactieve wijze co-creatie van het actieplan’

RMC Werkateliers zijn interactieve sessies met een diverse groep stakeholders die nodig zijn om de gekozen acties uit te voeren. Dit vanuit de filosofie dat geen enkele partij het alleen kan. Met de RMC Werkateliers maken we iedereen verantwoordelijk voor het gekozen beleid. Niet alleen de gemeente of het centrummanagement, maar alle partijen die actief zijn in het gebied. Dit zijn ondernemers in retail, horeca en cultuur, vastgoedeigenaren, bewoners en consumenten. Voor elk werkatelier wordt een werkvorm gebruikt passend bij het doel van die middag. De werkvormen zijn altijd interactief en richten zich op keuzes maken (zowel in groepsverband als individueel), gerichte discussie, elkaar overtuigen en uiteindelijk consensus over de gekozen koers. In elke fase breiden we de groep stakeholders die deelnemen aan het werkatelier uit. Zo zorgen we ervoor dat visie en uitvoering steeds breder wordt gedragen.

Voor elke onderstaande fase organiseren we een werkatelier. In sommige winkelgebieden zullen alle fases doorlopen moeten worden, maar het komt ook regelmatig voor dat er al voldoende gewerkt is aan bijvoorbeeld doelgroep en identiteit. Dan kunnen we ons direct richten op de concrete acties en zorgen dat deze aan de juiste kapstok komen te hangen. De RMC Citybrandbox houdt dan ook in dat deze op te knippen is in verschillende onderdelen die voor u in de huidige situatie relevant zijn.

naar boven

Referentieprojecten

logo gemeente leiden          logo-gemeente-den-haag