Amsterdam Centraal

Amsterdam Centraal Station
“Ontwikkel middels een masterplan een nieuw retail- en horecaconcept voor Amsterdam Centraal”

Amsterdam Centraal

Aanleiding

Het NS-station Amsterdam Centraal ondervindt de komende jaren een grootscheepse herontwikkeling. Naast de realisatie van de Noord-Zuid metrolijn en het ondergronds brengen van het autoverkeer, zal Amsterdam Centraal straks circa 16.000 m² aan winkels huisvesten.

Vraag

NS Stations heeft Retail Management Center gevraagd om middels een “Masterplan Retail” het nieuwe retail- en horecaconcept op Amsterdam Centraal te ontwikkelen met daarbij aandacht voor:
• De positionering van Amsterdam Centraal als OV-knooppunt, historisch gebouw én als winkelcentrum
• Een rendabele en efficiënte indeling van de nieuw te ontwikkelen retailruimten
• Het ontwikkelen van een gefundeerd retailconcept met een gepaste branchering

Producten: Product 2

Download: Case document

Meer informatie