Citybrandbox

De RMC Citybrandbox methode draait om de samenwerking tussen verschillende stakeholders die verantwoordelijk zijn voor een (winkel-)gebied. Het is van groot belang dat  de visie samen gedragen wordt. RMC faciliteert dit en creëert een binnenstadsstrategie met daarin concrete actiepunten en een uiteindelijk een gezamenlijke uitvoering. 

Het opzetten van een breedgedragen binnenstadsstrategie houdt in dat wij met behulp van bewezen positioneringsmodellen een betere aansluiting zoeken van de formule-elementen van het winkelgebied (aanbod, sfeer, openbare ruimte, online enz.) op de belangrijkste doelgroep(en). We hebben het over formule-elementen omdat we met deze methode een winkelgebied zien als een merk, een winkelformule. Daarom is het in eerste instantie belangrijk om de identiteit van het gebied te bepalen. Een identiteit waar de doelgroep zich mee kan identificeren en zich verbonden mee voelt en waardoor het gebied zich kan onderscheiden van andere winkelgebieden. 

Doelgroep Identiteit InstrumentenMethodeReferentieprojecten

Naar boven

Stap 1: Bepaling doelgroep

BSR Model (Custom)
Om te komen tot deze gewenste identiteit beginnen we met een analyse van de huidige situatie. We zetten hiervoor het BSR-model in die demografische en praktische informatie over bezoekers en aanbod omzet in een psychografische visie (die rekening houdt met levensstijl, motivatie en gedrag van consumenten). Op basis van dit model worden de verschillende winkelgebieden en verschillende doelgroepen geanalyseerd.


Naar boven

Stap 2: Bepaling identiteit

RMC Brandbox (Custom)

Vervolgens bepaalt deze analyse de randvoorwaarden voor de positionering van het gebied. Tijdens een tweede werkatelier gaan de ondernemers aan de slag met vragen als:
  • Wat wil de bezoeker en klant?
  • Wat zou hij moeten ervaren tijdens een bezoek?
  • Welke belofte zou het winkelgebied daarmee waar moeten maken?
  • Hoe is bovenstaande samen te vatten in een duidelijke positionering, die onderscheidend is op lokaal of nationaal niveau?


Naar boven

Stap 3: Praktische instrumenten

RMC Formulemodel (Custom)
Als derde stap wordt deze gewenste identiteit concreet gemaakt met het RMC® Formulemodel:

  • Optimaliseren aanbod (strategie; combinatie retail, horeca, leisure)
  • Openbare ruimte (infrastructuur en aankleding)
  • Service (zoals parkeren, openingstijden, gastvrijheid enz.)
  • Online activiteit (web activiteit en welke kanalen?)
  • Marketing (op locatie en in media, welke uitstraling en kanalen?)
  • Functioneren ondernemers (personeel, samenwerking, innovatie)

naar boven

Methode

Voor elke fase wordt een werkatelier georganiseerd waarbij een groep van (ca. 25) ondernemers en andere belangrijke stakeholders aan de slag gaan met bovenstaande vragen en modellen. De werkateliers worden door de consultants van RMC voorbereid, gepresenteerd en verwerkt. Tijdens de werkateliers is er ruimte voor discussies die door de RMC consultants in goede banen worden geleid zodat deze bijdragen aan het verrijken van de binnenstadsstrategie. Tijdens elk werkatelier wordt er een werkvorm gebruikt passend bij het doel van de bovenstaand beschreven stappen.

naar boven

Referentieprojecten

logo gemeente leiden          logo-gemeente-den-haag