ROC Leiden

'Ontwikkel een intergraal concept voor het ROC hotel te Leiden'

ROC Leiden

Aanleiding

ROC Leiden is een centrum voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie en is gevestigd in Leiden. Het ROC heeft meer dan 10.000 deelnemers (studenten) uit de regio Leiden en heeft 700 medewerkers. ROC Leiden heeft haar onderwijsactiviteiten gecentreerd op twee nieuwbouwlocaties (voorheen 16 locaties in de stad) naast station Lammenschanspark en naast het Centraal Station Leiden.

Opdracht

Op de nieuwbouwlocaties van ROC Leiden worden onderwijs-, kantoor- en winkelfuncties samen gebracht. Het leer-werkbedrijf (waarin deelnemers van het ROC Leiden kennismaken met de praktijk) speelt hierin een belangrijke rol. ROC Leiden heeft Retail Management Center gevraagd het projectmanagement alsmede de conceptontwikkeling voor de verschillende functies op zich te nemen.

Producten: DetacheringMasterplan Retail

Download: case document

Meer informatie