Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Opdracht

Bij veel gemeentes stonden de bezuinigingen afgelopen jaren centraal. Deze bezuinigingen werden veelal gericht op de back office van de dienstverlening van een gemeente. Echter valt er aan de front office ook veel winst te behalen. Met het retailconcept voor de gemeente Amsterdam wordt een hogere klanttevredenheid nagestreefd tegen lagere kosten. Met behulp van onze kennis van de retailsector is voor de gemeente Amsterdam een retailconcept voor dienstverlening opgesteld.

Uitwerking

Voor de gemeente Amsterdam zijn de volgende stappen ondernomen om tot een nieuw retailconcept te komen met een financiële uitwerking in een business case

-Analyse huidige dienstverlening

-Ontwikkelen van dienstverleningsvisie

-Ontwikkelen van retailconcept

-Opzetten van organisatiemodel

-Uitwerking en financiële consequenties in business case

Download: Case document
Filmpjes: het nieuwe dienstverlenen (bron: Michiel Phaff)
&  het nieuwe stadsloket (bron: At5)

Meer informatie