Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Aanleiding

De gemeente Den Haag is actief in het deelpositioneren van de verschillende winkelgebieden in de stad. Elk deelgebied kent zijn eigen allure, winkels en sfeer, met als doelstelling de juiste doelgroepen te trekken.

Opdracht

De gemeente Den Haag heeft Retail Management Center gevraagd een Businessplan te schrijven voor het deelgebied Noordeinde en Hoogstraat. Dit zijn twee winkelstraten die in het verlengde van elkaar liggen nabij Paleis Noordeinde. De wens is deze twee straten te integreren tot één winkelgebied en sterk te positioneren binnen en buiten de stad Den Haag.

Uitwerking

• Het Businessplan is in samenwerking met de winkeliersverenigingen van de twee winkelstraten opgesteld volgens de richtlijnen van de BIZ-wet van het ministerie van Economische Zaken (Bedrijfsinvesteringszone).
• Het Businessplan kent op basis van locatiestudies en analyses een strategisch kader ten aanzien van de positionering (RMC® positioneringsmodel) en branchering van “Winkelgebied Paleis Noordeinde”
• Tezamen met het bestuur van de winkeliersverenigingen en een lokale kwartiermaker is er gezorgd voor draagvlak onder de ondernemers.
• Volgens de richtlijnen van de BIZ-wet is een begroting voor de te ondernemen activiteiten in het winkelgebied opgesteld en een financieel model opgezet waarbij alle ondernemers bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied.

Producten: Winkelscan

Download: Case document

Meer informatie