Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

Opdracht

Aan Retail Management Center is gevraagd om vanuit onze expertise over “het nieuwe dienstverlenen”, een analyse te maken omtrent de navigatie in en naar het stadskantoor en de communicatie met de klant.

Uitwerking

Voor de gemeente Leeuwarden zijn de volgende stappen ondernomen om tot een eenduidige en overzichtelijke navigatie naar en communicatie met het stadskantoor te creëren:

- Analyse huidige situatie

- Analyse bezoekersstromen

- Ontwikkeling van een ideale customer journey

- Implementatie van verbeterpunten

Download: Case gemeente Leeuwarden

Interview met Consultant Carine Ghazzi over het nieuwe dienstverlenen in gemeente Leeuwarden: Interview

Meer informatie