Gemeente Leiden

Gemeente Leiden – Werkateliers binnenstad Leidenlogo gemeente leiden

Aanleiding

De gemeente Leiden wil dat de inwoners van Leiden en uit de omgeving meer gaan winkelen, verblijven en besteden in de binnenstad van Leiden. Om dit te bereiken heeft de gemeente in samenwerking met RMC een aanpak bedacht om een breed gedragen binnenstad-strategie op te zetten.

Opdracht

Gemeente Leiden heeft RMC gevraagd hun bestaande Retailstrategie te verrijken door middel van het betrekken van alle stakeholders die begaan zijn bij het economische belang van de binnenstad.

RMC heeft dit gedaan door middel van haar Citybrandbox methode, waarbij gedurende meerdere werkateliers (creatieve workshops) diverse stakeholders samen tot een gezamenlijke visie op de doelgroep, de identiteit van het gebied en tot aan een concreet actieplan zijn gekomen.

Producten: CityBrandBox

Meer informatie: Werkateliers binnenstad Leiden, Werkateliers Haarlemmerstaat Leiden

Meer informatie