HBD/Mitex

Een blik op de winkelstraat van 2010

HBD/Mitex

Aanleiding:

Ontwikkelingen in de detailhandel volgen elkaar snel op en hebben invloed op het koopgedrag van de consument en de ontwikkeling van het winkelgebied.

Opdracht:

Breng de ontwikkelingen die de mode, sportmode en schoenenbranche raken in kaart, vertaal die naar het winkelbeeld van 2010 en geef kansen en bedreigingen aan voor ondernemers in de betreffende branches. Om een goed beeld van de toekomst te kunnen schetsen, is het belangrijk zowel de ontwikkelingen aan aanbodzijde (retailers) als aan vraagzijde (consument) in kaart te brengen. Dit hebben wij als volgt aangepakt:

 • Deskresearch naar de ontwikkelingen aan aanbodzijde zoals franchising, merkwinkels winkeloppervlaktes, buitenlandse toetreders, speciaalzaken, branchevervaging, multichannel en parallellisatie.
 • Organiseren en leiden van brainstormsessies met ervaren retailspecialisten en fabrikanten om hun toekomstbeeld vast te leggen.
 • In samenwerking met Trendbox de socio-demografische en economische ontwikkelingen aan vraagzijde en de relevante consumententrends tot aan 2010 in kaart brengen.
 • Bezoeken van drie referentiegebieden.
 • Formuleren visie 2010 per winkelgebied:
  - hoofdwinkelstraten
  - aanlopstraten naar centrum
  - perifere locaties

Download: Case document

Meer informatie