Kooimeer plaza

Kooimeer Plaza

Aanleiding

Werk is theater en elke onderneming creëert zijn eigen podium

De opdracht

Ontwikkel een retailconcept voor de 60.000 m2 commerciële ruimte rond het nieuwe voetbalstadion van AZ. Het retailconcept moet leiden tot een uniek en onderscheidend centrum met een hoge belevings- en verblijfswaarde. Het centrum moet voornamelijk aanvullend zijn op bestaande centra in de omgeving.

De uitwerking

Retail Management Center ontwikkelde, in nauwe samenwerking met AZ, KooimeerPlaza, een uniek themacenter dat retail, dienstverlening, horeca en entertainment combineert tot een fijne en gezellige shopping- en entertainmentomgeving.

Conceptuitgangspunten

  • Thema’s gericht op specifieke doelgroepen
  • Activiteiten op zoveel mogelijk tijdstippen
  • Veel variatie in aanbod
  • Grootschalig, zonder jezelf te verliezen
  • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Europees-internationale uitstraling
  • Aansluitend op Nederlandse mentaliteit maar met europees ambitieniveau.
  • De thematiek ‘Looking good, feeling good’ is het thema voor de gekozen clusters

- sport
- life style
- vrije tijd
- gezondheid

Meer informatie