Microgen

Productintroductie op Nederlandse markt

Microgen

Aanleiding

Microgen, een dochter van British Gas, heeft een CV-ketel ontwikkeld die niet alleen warmte levert, maar die tegelijkertijd in staat is elektriciteit te produceren. Microgen wil deze techniek introduceren op de Nederlandse markt.

Opdracht

Ontwikkel een dealerconcept dat moet leiden tot een succesvolle introductie, marktbenadering en marktbewerking.

Uitwerking

  • In kaart brengen relevante markt- en consumentenontwikkelingen die van invloed zijn op de warmtemarkt.
  • Inventariseren mogelijkheden van de ketel op de Nederlandse markt.
  • In kaart brengen marktomvang voor vervangings- en nieuwbouwmarkt.
  • In kaart brengen van de Nederlandse energie- en installatiemarkt.
  • Opstellen SWOT-analyse.
  • Beschrijven strategische kaders.
  • Beschrijven dealerconcept op basis van 15 essentiële formule-elementen.
  • Opstellen exploitatiemodellen.
  • Opstellen plan van aanpak, inclusief conlusies, aanbevelingen en kritische succesfactoren.
  • Beschrijven usp’s: gemak, besparing, zekerheid, duurzaam en milieuvriendelijk.

Download: Case document

Meer informatie