Orbis Medical Park

Ontwikkel een eenduidige visie op de retail, horeca en dienstverlening in het ziekenhuis van de 21e eeuw.

Orbis Medical Park

Aanleiding

Het Maasland Ziekenhuis in Sittard is de uitdaging aangegaan om nu al in te spelen op de toekomstige zorgbehoefte. In het najaar van 2008 zal het Orbis Medical Park haar deuren openen. Een belangrijke ontwikkeling is de verschuiving van klinisch naar poliklinisch. Uitgangspunt is dat een patiënt die zich ergens thuis voelt, sneller geneest.

Opdracht
Begeleid Orbis bij het formuleren van een eenduidige visie op de retail, horeca en dienstverlening in het ziekenhuis van de 21e eeuw.

Uitwerking

Input leveren voor een kwalitatieve beschrijving (formuleren van strategische kaders, conceptrichting, propositie en onderbouwing, met als uitgangspunt de missie en merkwaarden van het ziekenhuis).
Gezamenlijk opstellen van de briefing voor de visualisatie
Begeleiden bij de kwantitatieve begeleiding

Producten: Masterplan Retail Retailvisie

Meer informatie