P3 transfer

P3transfer

Aanleiding

Binnen de retailsector zijn veel verschillende ontwikkelingen waarneembaar. Zowel aan de aanbodzijde bij retailers, groothandelaren en fabrikanten, als aan de vraagzijde bij consumenten. Online kopen gebeurt meer en meer. De kwaliteitseisen die dat aan winkelpersoneel stelt veranderen dientengevolge.

Opdracht

P3transfer heeft RMC gevraagd een kwantitatieve analyse te maken van de effecten van de veranderingen binnen de detailhandel en op basis hiervan P3transfer een visie en een advies te geven hoe op die veranderingen in te spelen.

Onze aanpak

  • Inlezen in de opleidingen aangeboden door P3transfer
  • Deskresearch en bronnenonderzoek binnen alle branches van retail, food, non food en dienstverlening
  • Telefonisch onderzoek bij de directies van grote retail organisaties over hun visie en hun zorg voor de komende jaren binnen de sector
  • Opstellen van RMC Visie op de detailhandel als focusmarkt voor P3transfer

Producten: Onderzoek

Download: Case document

Meer informatie