Postkantoren

Postkantoor van de toekomst

Postkantoren

Postkantoren is een joint venture van TPG Post BV en Postbank NV. Postkantoren biedt een kernassortiment producten en diensten van TPG Post en Postbank, aangevuld met producten en diensten van andere business partners. Postkantoren verdeelt haar outlets onder in Eigen Vestigingen (ca. 300) en Postagentschappen (ca. 500), zogenaamde shop-in-the-shops.

Opdracht

Organiseer, ontwikkel, realiseer en evalueer twee op de toekomst afgestemde (retail)formules voor Postkantoor Eigen Vestiging en Postagentschap. In de zomer van 2006 worden 2 pilotlocaties Eigen Vestiging en 2 pilotlocaties Postagentschap opgeleverd.

Uitwerking

  • Formeren van het projectteam “Postkantoor van de toekomst”, waarbij Retail Management Center het project leidt en verantwoordelijk is voor de realisatie van de pilotvestigingen.
  • Ontwikkelen van de retailvisie en beschrijven van de strategische kaders en theoretische formules.
  • Opstellen van een designerbriefing, organiseren van een pitch en selecteren van het designbureau.
  • Designbureau en projectteam aansturen in en leiden van het proces van formuleontwikkeling op o.a. de volgende onderdelen: strategie, conceptontwikkeling, ruimtelijk design, grafisch design, communicatie hiërarchie en definitief ontwerp.
  • Coördineren en realiseren van de bouw van de pilots en begeleiden van de pilots na oplevering.
  • Evalueren van de pilots en go/no go voor verdere uitrol van de formule.

Producten: Winkelformules, retailvisie, pilotstore, strategie

Download: Case document

Meer informatie