Randstad

Randstad

Aanleiding

Bij Randstad ontstond de vraag hoe je een corporate organisatie met een groot aantal vestigingen naar een retailorganisatie veranderd.  En hoe kan retaildenken binnen Randstad worden gerealiseerd?

Opdracht

Met behulp van een RMC winkelscan worden zowel vestigingen met oud als met nieuw concept beoordeeld om de volgende vragen te kunnen beantwoorden:

  • Hoe kan Randstad transformeren van “kostendenken” naar “omzetdenken”? En hoe van “productdenken” naar “klantdenken”?
  • Hoe landt één en ander in een formuleontwikkelingstraject voor de Randstad organisatie?

Producten: Winkelscan

Download: Case document

Meer informatie