Retailvisie voor Gemeenten

Wat is het?

De Nederlandse Overheid investeert in een toekomstbestendig winkellandschap en heeft daarvoor de Retailagenda ontwikkeld. Het gaat om een meerjarenplan waarin wordt gezocht naar oplossingen om de kwaliteit van winkelgebieden te verbeteren. RMC kijkt ook naar de toekomstbestendigheid van winkelgebieden en heeft daarvoor de regionale Retailvisie ontwikkeld. Een doelgerichte, concrete en pragmatische aanpak waarin keuzes gemaakt worden op basis van data, ontwikkelingen, en trends. Dit kan betekenen dat er gekozen wordt voor minder, maar wel sterkere winkelgebieden. De keuzes worden gebaseerd op de volgende vijf bouwstenen:

Aanpak

1. DNA van de winkelgebieden
In kaart brengen van het DNA van de winkelgebieden aan de hand van het BSR-model van SmartAgent.
2. RMC-benchmarkmethode
Kwantitatief beoordelen van de winkelgebieden op negen criteria die zijn ontwikkeld op basis van trends. Dit is een methode om winkelgebieden onderling te vergelijken met een objectie analyse.
3. Actuele loopstromen
Analyseren van de loopstromen van bezoekers en uitwisseling van bezoekers tussen winkelgebieden door middel van data opgehaald na plaatsing van Wifi-sensoren in de winkelgebieden.
4. Retailtrends
Visie op retailtrends tijdens het gehele proces.
5. Werkateliers
Organiseren van interactieve workshops waarbij alle stakeholders worden betrokken, van analyse tot conclusies.

Het rapport dat hieruit voort komt geeft antwoord op de vraag hoe en waar de consument in 2025 winkelt, en wat dit betekent voor de ontwikkeling van winkelgebieden.

Case: Economie071

Interesse?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.