Spar Vestigingsplaats onderzoek (VPO)

Vestigingsplaatsonderzoek (VPO)


Een interessante locatie op het oog voor het openen van een winkel? Een vestigingsplaatsonderzoek is hét instrument om de potentie van een locatie in kaart te brengen. Daarnaast kan een vestigingsplaatsonderzoek ook ingezet worden om de invloed van ontwikkelingen in de omgeving van een bestaande vestiging inzichtelijk te maken. Retail Management Center voert al jaren vestigingsplaats onderzoeken uit voor diverse retailers in zowel food als non-food. Retail Management Center biedt een tweetal typen onderzoeken aan, namelijk:

-  RMC Vestigingsplaatsonderzoek
-  RMC QuickScan

RMC Vestigingsplaatsonderzoek

 Een RMC Vestigingsplaatsonderzoek is een combinatie van deskresearch en een bezoek aan de vestigingsplaats en potentiële locatie. Een RMC Vestigingsplaatsonderzoek bestaat uit de volgende stappen:

 1.       Informatie-overdracht

Informatieoverdracht tussen de opdrachtgever en Retail Management Center over de potentiele unit.

 2.          Deskresearch

-  Analyse van het verzorgingsgebied en concurrentie
-  Socio-demografische gegevens van het verzorgingsgebied en de ontwikkeling hiervan richting de toekomst, onder andere: aantal huishoudens, aantal inwoners, leeftijdsopbouw bevolking, vergrijzing, verkleuring, inkomensverdeling en consumentenbestedingen

- Ontwikkeling in passantenstromen op deze vestigingsplaats locatie

- Overige relevante (macro-economische) ontwikkelingen voor de vestigingsplaats

 3.         Kwalitatieve locatieanalyse marktgebied

Door middel van een kwalitatief analyse brengen we het verzorgingsgebied van de potentiële vestigingsplaats in kaart. Bij het bezoek aan de vestigingsplaats door een consultant van Retail Management Center wordt het winkelgebied/vestigingsplaats aan de hand van de RMC LocatieScan beoordeeld.

 4.         Rapportage

Het resultaat is een digitale rapportage. Onderdelen van de rapportage zijn een duidelijke afbakening van verzorgingsgebied, de sociaal demografische kenmerken van het verzorgingsgebied, een concurrentieanalyse, een omzetpotentie en eventuele adviezen.

Een RMC Quickscan® is een minder uitgebreide locatiescan waarbij Retail Management Center enkel aan de hand van deskresearch een analyse maakt van de vestigingsplaats, de concurrentie en de omzetpotentie. Het resultaat is een beknopte digitale rapportage in Word.