Privacy

Q&A naar aanleiding van berichtgeving
Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wat is de huidige situatie rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op naleving van die wettelijke regels. Op 30 november 2018 publiceerde de AP een nadere uitleg over de normen ’.  Zo meldt de AP hierin expliciet dat de AVG bij geanonimiseerde data niet van toepassing is.

Hoewel de voorwaarden voor naleving van de AVG niet zijn veranderd, leidde het persbericht van de AP tot vragen en zorg bij betrokken organisaties, o.a. omdat wifitracking en passantentellingen over één kam worden geschoren.

 

Wat is het verschil tussen wifitracking en het tellen van passanten via wifi?

Bij wifitracking worden individuen gevolgd, aaneengesloten in tijd en plaats. Een passantentelling is gericht op het tellen van groepen op een bepaald moment op een bepaalde plaats. Passanten worden dus niet gevolgd. Er is niet bekend waar zij naar toe gaan en welke winkels zij bijvoorbeeld binnen gaan. Bureau RMC en de CityTraffic-methode doen nooit aan wifitracking en doen slechts passantentellingen.

 

Hoe telt Bureau RMC met de CityTraffic-methode?

Bureau RMC telt aan de hand van de CityTraffic-methode. Sensoren die in winkelgebieden, op stranden of bij evenementen hangen, tellen het aantal mensen dat voorbij de sensor loopt. De sensoren tellen desgevraagd continu en maken gemiddelden van de data per half uur, dag, week, maand en jaar.

De passanten worden geteld aan de hand van wifisignalen. Alleen als u uw wifi op uw apparaat aan heeft staan, wordt u dus geteld. Uw apparaat zendt diverse data door waaronder het wifi-adres of het zogenaamde MAC-adres. Op basis van dit adres wordt u geteld. De MAC-adressen zijn de enige data die ons meetsysteem opvangt. De tellingen van Citytraffic zijn vergelijkbaar met de methode hoe de files in Nederland worden gemeten.

 

Hoe werkt de versleuteling of de anonimisering?

Om te voorkomen dat dit MAC-adres kan worden herleid naar één specifiek apparaat, wordt dit direct omgezet naar een ander verzonnen nummer op de sensor. Hierdoor versturen de sensoren nooit MAC-adressen naar de server waar de tellingen worden verwerkt. Bureau RMC werkt alleen met deze verzonnen/niet bestaande nummers. Zodra dit nummer aankomt op de server, wordt het geanonimiseerd. Dat betekent dat het voor de tweede keer wordt veranderd. We kunnen daarna nooit het nummer meer herleiden naar één apparaat.

 

Wat doen klanten met de onderzoeksdata?

We voeren tellingen uit in opdracht van retailers en gemeentes die informatie over de drukte willen weten. Gemeentes kunnen op deze manier onderzoeken of hun beleid en strategie effect hebben gehad. Ook kunnen ze het effect van evenementen op de drukte onderzoeken en kunnen ze de inzichten gebruiken voor het adequaat oplossen van vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld parkeren, veiligheid en bereikbaarheid. Retailers kunnen aan de hand van deze data o.a. bepalen of hun vestigingen nog op de juiste plek zitten en of hun vestigingen goed presteren op de betreffende locaties.

Wordt er in mijn gemeente volgens de richtlijnen van de AVG geteld?

Ja, Bureau RMC is compliant aan de AVG.

 

Wij ontvangen een index van jullie. Mogen we die gegevens nog wel ontvangen of staan daar persoonsgegevens in?

In geen enkel product dat Bureau RMC levert staan persoonsgegevens. U kunt onze indexen dus gewoon blijven ontvangen zonder dat dit in strijd is met de eisen die de AVG stelt.

 

Ik woon in de binnenstad; wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

Met de CityTraffic-methode wil Bureau RMC het aantal passanten in winkelstraten tellen. De sensoren hebben daarom een automatisch filter om bewoners niet mee te nemen in de tellingen. De signalen van bewoners worden niet gemeten in de tellingen door signalen die voor én na winkelopeningstijden worden gemeten te verwijderen. Als u in de buurt van een telpunt woont, wordt u dus niet meegenomen in de tellingen.

 

Welke stappen onderneemt Bureau RMC om compliant te zijn aan de AVG?

We zijn al compliant aan de AVG. Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet.

De AP heeft in haar laatste persbericht expliciet aangegeven dat de AVG bij het anonimiseren van data sowieso niet van toepassing is. Ook heeft de Autoriteit aangegeven wat zij precies onder anonimiseren verstaat. Wij zorgen ervoor dat onze gegevens niet meer herleidbaar zijn naar één uniek adres en voldoen daarmee aan de anonimiseer-eis van de AP.

Mochten er andere eisen worden gesteld, dan volgen wij deze uiteraard.

 

Hoe kan ik voorkomen dat ik word geteld?

U kunt dit op twee manieren doen: u kunt uw wifi uitzetten wanneer u in een winkelgebied loopt of u kunt in ons opt-outregister aangeven dat u niet langer meer geteld wilt worden. Daarvoor heeft u wel uw MAC-adres nodig. Hoe u dit kunt vinden, is hier te lezen.

 

Kunnen de sensoren voor storingen zorgen of interfereren met andere apparatuur?

De sensoren vangen enkel de aanwezigheid van wifi signalen op vanuit mobiele apparaten. Zij zenden geen signalen uit. Voor zover bekend is er dan ook geen sprake van interferentie of verstoring van andere (medische) apparatuur.

Contactformulier

Vul dit formulier in en we laten snel van ons horen