SUCCESVERHAAL

Retailvisie Leidse regio

Economie071

Opdracht

Winkelgebieden hebben te maken met sterk veranderend koopgedrag van de consument. Voor een duurzaam winkellandschap moeten er keuzes gemaakt worden anders loopt de kwaliteit van alle winkelgebieden in een regio gevaar. Economie071 – een samenwerking van o.a. zes gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk) – heeft RMC gevraagd om een retailvisie voor de Leidse regio op te stellen.

Aanpak

In de retailvisie staat het optimaal bedienen van de consument centraal: Hoe en waar winkelt de consument in 2025 en wat betekent dat voor de ontwikkeling van de 41 winkelgebieden in de Leidse regio? De bouwstenen:

  • DNA van de winkelgebieden bepalen.
  • RMC-benchmarkmethode uitvoeren om de winkelgebieden te vergelijken met een objectieve analyse.
  • Uitwisseling van bezoekers tussen winkelgebieden meten door middel van wifi-sensoren.
  • Visie op retailtrends houden tijdens het gehele proces.
  • Interactieve werkateliers organiseren met alle betrokken stakeholders, van analyse tot conclusies.

Resultaat

Er is ingezet op het sterker maken van de kansrijke winkelgebieden. De retailvisie bevat daarom een detailhandelsstructuur voor 2025 waarin keuzes in winkelgebieden zijn gemaakt. De visie op deze winkelgebieden is ingedeeld naar recreatief winkelen, boodschappen doen en doelgericht winkelen. Belangrijk resultaat: bestuurlijke overeenstemming op regionaal niveau over de Retailvisie Leidse regio 2025.

RETAILVISIE IN DE MEDIA

Werkatelier 1 (18 november 2014)
Werkatelier 2 (1 april 2014):
Interview wethouder Robert Strijk (Sleutelstad, 1 juli 2015)

Succesverhalen:

Case

Netwerk van ANWB-vestigingen

Case

Capture rate Perry/Aktiesport

Contactformulier

Vul dit formulier in en we laten snel van ons horen