PRODUCT

Benchmarkonderzoek winkelgebieden

 

Met onze RMC-toets vergelijken we winkelgebieden op een kwantitatieve en toekomstbestendige wijze. Alles wordt gekwantificeerd en is objectief vast te stellen. Welke gebieden zijn sterk en welke niet en hoe kan het aanbod in de regio beter op elkaar worden afgestemd. Met onze stoplichtmethode geven we inzicht in de sterke en zwakke kanten van de verschillende winkelgebieden. En als winkelgebied weet u waar u aan moet werken om nog sterker te worden. Het is de basis voor een goed beleid en een realistische uitvoering.

Of bel: +31 20 6535588