CASE

Haalbaarheidsonderzoek convenience store

Amphia

Opdracht

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft een ruimte beschikbaar staan, waarvoor zij een invulling zochten. In juni 2022 is Bureau RMC benaderd met de vraag hoe deze commerciële ruimte het beste in de markt gezet kon worden. Op basis van de geleverde kengetallen, concludeerde Bureau RMC dat een convenience store een oplossing zou kunnen zijn. Naar aanleiding hiervan heeft Amphia de opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een convenience store in deze ruimte in het ziekenhuis, met de vragen wat een goede retailformule zou zijn en wat voor samenwerkingsverbanden er mogelijk waren.

Aanpak

  • Benadering retailers en cateraar om interesse te peilen en afspraken in te plannen
  • Opstellen van factsheet met kengetallen en informatie over beschikbare ruimte en deze delen met geïnteresseerde partijen
  • Voeren van gesprekken met geïnteresseerde partijen
  • Gesprek met de cateraar
  • Reacties van alle gesproken partijen verwerken in een haalbaarheidsstudie
  • Eindrapportage en presentatie aan Amphia

Resultaat

Een haalbaarheidsonderzoek voor de mogelijke exploitatie van een convenience store in de beschikbare ruimte in het Amphia Ziekenhuis op basis van de gevoerde gesprekken met alle partijen. In deze gesprekken is er gekeken naar de omzetpotentie en de kosten voor de investering en de huur en aan de hand hiervan is Bureau RMC tot een conclusie gekomen.

Succesverhalen:

Case

Netwerk van ANWB-vestigingen

Case

Capture rate Perry/Aktiesport