Vastgoed

VOORKOM EEN VERKEERDE INVESTERING OF LEEGSTAND

Het is algemeen bekend dat we in de toekomst minder winkelmeters nodig hebben. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw winkelvastgoed blijft renderen, u de juiste investering doet en leegstand in uw vastgoed voorkomt? Als vastgoedeigenaar bent u continu op zoek naar meer inzicht in uw winkellocatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Bureau RMC gaat voor u op zoek naar de kracht van uw vastgoed en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie.

Wat wij realtime meten en weten

Hoeveel shoppers er in jouw straat lopen

Waar jouw shoppers vandaan komen

Wie jouw shoppers zijn

Smart retailing in 3 stappen

Bureau RMC gelooft in meten, weten en bewegen. RMC combineert de onderzoeken die u al heeft met een sterke visie op toekomstbestendig winkelen. De consument staat altijd centraal. Onze smart retailingmethode gaat uit van een objectieve, kwantitatieve basis waardoor de toekomst van uw vastgoed op een stevig fundament steunt. De tijden dat u als eigenaar achterover kon leunen en dat alleen de lengte van het bestaande huurcontract van belang was, zijn voorbij.

Meten

Consumenten bepalen waar zij kopen en wanneer zij dat doen. Dat zal in de toekomst niet minder worden. Daarom is het essentieel om informatie te verzamelen over het huidige status van het winkelcentrum: wat is het verzorgingsgebied en wie wonen daar? Welke winkelmotivaties hebben deze consumenten en hoe verhoudt deze vraag zich tot het aanbod?

Weten

Diezelfde consument kan verschillende motieven hebben om op verschillende momenten te winkelen: recreatief, boodschappen- en doelgericht winkelen. Deze drie activiteiten kenmerken zich door andere behoeften in indeling, aanbod en marketing. Weet u eigenlijk wel op welke consument uw winkelgebied zich richt? Wij ondersteunen u bij uw keuzes en werken dit uit tot een compleet concept voor uw winkelcentrum. Ons motto: durf te kiezen, anders word u niet gekozen.

Bewegen

Met onze analyses creëren we handvatten om morgen al te beginnen. Niet alleen praatjes en plaatjes, maar ook concrete voorstellen om mee aan de slag te gaan. Met interactieve werkateliers nemen we huurders mee in het proces om vooruitgang te realiseren. De stip op de horizon is het grote plan en met kleine stappen bouwen we aan sterke winkelgebieden. Maar de consument is veranderlijk als nooit tevoren, dus continue monitoring van zijn winkelgedrag is essentieel.

Onze oplossingen voor Vastgoed

Distributiestrategie
‘Wanneer we blijven doen, wat we altijd al deden, dan krijgen we weer wat we altijd al kregen’ is een bekende uitspraak. Deze gaat zeker op voor de gevoerde distributiestrategie. Met nieuwe technologieën als smartphone en snel internet, de overvloedig aanwezige informatie en koopmogelijkheden op het internet en het sterk wisselend koopgedrag van de consument is het van groot belang dat de distributiestrategie geregeld tegen het licht wordt gehouden. Wat wil de klant: wat wil hij online en wat juist offline? Fysieke aanwezigheid om vermaakt te worden en online voor de repeterende aankoop, is een vaak gehoorde wens. Hoe regelt u dat efficiënt?
Bureau RMC heeft veel ervaring met en kennis van het inrichten van dienstverleningskanalen. Waar heeft u een loket voor nodig en wat gebeurt er online? Consumenten willen bijvoorbeeld niet van het loket naar de website gestuurd worden en gaan voor belangrijke zaken liever naar een balie dan naar een website. Bureau RMC doet een uitgebreide analyse van het bestaande consumentengedrag en kwantificeert de customer journey. De toekomstige klantreis is een combinatie van visie, formuledenken en vaak kostenbesparing. Meters, mensen en middelen besparen om de consument in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. Het klinkt paradoxaal, maar de voorbeelden spreken voor zich. Het nieuwe dienstverlenen is de oplossing voor een hogere klanttevredenheid.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Branding winkelcentrum
Hoe zorgt u ervoor dat uw winkelcentrum zich onderscheidt van andere winkelcentra? Want in tijden waarin de consument voor het zeggen heeft welk winkelgebied hij bezoekt, is het belangrijk om een sterke identiteit te formuleren en uit te stralen. Het begint met een duidelijk beeld van het verzorgingsgebied en de doelgroep. Vervolgens stellen we de identiteit vast in samenwerking met de stakeholders uit het winkelcentrum via een interactief ‘werkatelier’.
De identiteit wordt niet alleen doorvertaald in aanbod en branchering. Het is ook de basis voor de inrichting van het winkelcentrum, het marketingplan, de evenementen die georganiseerd worden en de services die geboden worden.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Brancheringsadvies
Ieder winkelgebied wil wel een H&M, AH XL of MediaMarkt, maar is dit ook realistisch voor uw winkelgebied? De ideale branchering is er één die aansluit bij de doelgroep van het winkelcentrum, de grootte van het verzorgingsgebied en het profiel van het winkelcentrum. Maar de ideale branchering kent ook diversiteit en onderscheidt zich van de concurrentie.
Het brancheringsadvies bevat concrete adviezen over aan te trekken branches en winkels. Met het brancheringsadvies in de hand kunt u als eigenaar gericht retailers benaderen om zich te vestigen in uw winkelcentrum. Daarnaast is het een visiedocument waarmee alle stakeholders inzicht krijgen in de strategie van het winkelcentrum.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Presentatie trends in retail
Bureau RMC is de aangewezen partner voor het geven van presentaties of workshops over trends in retail. Wij verzorgen complete interactieve presentaties waarmee we alle stakeholders (retailers, horeca, vastgoedeigenaren, belanghebbenden, etc.) met de juiste kijk op de markt naar huis laten gaan.
We geven voorbeelden van recente ontwikkelingen en trends in de diverse branches binnen de retail en zijn daarin zeer datagedreven. Afhankelijk van uw wensen voegen we een opdracht of retailquiz toe aan het programma. De presentatie wordt volledig aangepast aan uw wensen en het winkelcentrum. Naast de belangrijke retailfeiten als de ontwikkelingen in branchevervaging, online winkelen, bezoekersaantallen, winkeldagen, verblijftijden en openingstijden, worden ook nieuwe winkelconcepten en retail-inspiraties gepresenteerd.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Marketingplan
Een gewenste en passende identiteit van het winkelcentrum gaat verder dan alleen een passend assortiment en winkelaanbod. Ook in openbare ruimte/aankleding, service, marketing & communicatie en het functioneren van de ondernemers is het van belang om de juiste identiteit uit te dragen.
We bepalen welke mediacommunicatie wenselijk is, maar ook hoe de bewegwijzering en navigatie in het winkelcentrum verbeterd kan worden door bijvoorbeeld banieren, gevelcommunicatie, uithang- en navigatieborden. Daarnaast stellen we vast of de evenementen/activiteiten die op dit moment georganiseerd worden passen bij de identiteit en doen we aanbevelingen voor verbetering of nieuwe evenementen.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Benchmark winkelgebieden
Met onze RMC-toets vergelijken we winkelgebieden op een kwantitatieve en toekomstbestendige wijze. Alles wordt gekwantificeerd en is objectief vast te stellen. Welke gebieden zijn sterk en welke niet en hoe kan het aanbod in de regio beter op elkaar worden afgestemd. Met onze stoplichtmethode geven we inzicht in de sterke en zwakke kanten van de verschillende winkelgebieden. En als winkelgebied weet u waar u aan moet werken om nog sterker te worden. Het is de basis voor een goed beleid en een realistische uitvoering.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Verzorgingsgebiedonderzoek
Met onze unieke uitwisselingsdata weten we waar shoppers winkelen en welke verzorgingsgebieden zij gebruiken. En dat elk kwartaal weer opnieuw. Omdat consumenten hun winkelgedrag telkens aanpassen aan de komst van nieuwe winkels en winkelcentra. Bovendien is het internet 24 uur open en zijn de winkels mondiaal actief waardoor uw winkelgebied meer dan ooit een sterke positie moet hebben. Interne data, geblend met smart data levert nieuwe inzichten en kennis op over uw verzorgingsgebieden.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Bureau RMC werkt o.a. voor:

Retail

Gemeenten

Vastgoed