Citytraffic

Privacyproof passanten tellen

Q & A OVER PRIVACY EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE ROND DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)?
Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op naleving van die wettelijke regels. Op 30 november 2018 publiceerde de AP een nadere uitleg over de normen ’. Zo meldt de AP hierin expliciet dat de AVG bij geanonimiseerde data niet van toepassing is. Met de CityTraffic-methode wordt alleen met geanonimiseerde data gewerkt.
Wij stellen de privacy van de burger voorop en houden ons aan alle privacyrichtlijnen. Alleen het aantal bezoekers in een gebied wordt geteld. Wij hebben dus geen gepersonaliseerde data.
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN WIFITRACKING EN HET TELLEN VAN PASSANTEN VIA WIFI?
Bij wifitracking worden individuen gevolgd, aaneengesloten in tijd en plaats. Een passantentelling is gericht op het tellen van groepen op een bepaald moment op een bepaalde plaats. Passanten worden dus niet gevolgd. Er is niet bekend waar zij naar toe gaan en welke winkels zij bijvoorbeeld binnen gaan. Bureau RMC en de CityTraffic-methode doen nooit aan wifitracking en doen slechts passantentellingen.
HOE WORDEN PASSANTEN MET DE CITYTRAFFIC-METHODE GETELD?
De CityTraffic-methode telt met behulp van sensoren die in winkelgebieden, op stranden of bij evenementen hangen, het aantal mensen dat voorbij de sensor loopt. De sensoren tellen desgevraagd continu en maken gemiddelden van de passantentellingen per half uur, dag, week, maand en jaar.
De passanten worden geteld aan de hand van wifisignalen. Alleen als u uw wifi op uw apparaat aan heeft staan, wordt u dus geteld. Uw apparaat zendt diverse data door waaronder het wifi-adres of het zogenaamde MAC-adres. Op basis van dit adres wordt u geteld. De MAC-adressen zijn de enige data die ons meetsysteem opvangt en deze worden direct geanonimiseerd. De tellingen van Citytraffic zijn vergelijkbaar met de methode hoe de files in Nederland worden gemeten.
HOE WERKT DE VERSLEUTELING OF DE ANONIMISERING?
Om te voorkomen dat dit MAC-adres kan worden herleid naar één specifiek apparaat, wordt dit direct omgezet naar een ander verzonnen nummer op de sensor. Hierdoor versturen de sensoren nooit MAC-adressen naar de server waar de tellingen worden verwerkt. Bureau RMC werkt alleen met deze verzonnen/niet bestaande nummers. Zodra dit nummer aankomt op de server, wordt het geanonimiseerd. Dat betekent dat het voor de tweede keer wordt veranderd. We kunnen daarna nooit het nummer meer herleiden naar één apparaat.
WAT DOEN KLANTEN MET DE ONDERZOEKSDATA?
We voeren tellingen uit in opdracht van retailers en gemeentes die informatie over de drukte willen weten. Wij leveren onze klanten inzichten in geaggregeerde/bij elkaar gevoegde telgegevens. Wij hebben dus geen inzicht in het gedrag van individuele bezoekers. Gemeentes kunnen op deze manier onderzoeken of hun beleid en strategie effect hebben gehad. Ook kunnen ze het effect van evenementen op de drukte onderzoeken en kunnen ze de inzichten gebruiken voor het adequaat oplossen van vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld parkeren, veiligheid en bereikbaarheid. Retailers kunnen aan de hand van deze tellingen o.a. bepalen of hun vestigingen nog op de juiste plek zitten en of hun vestigingen goed presteren op de betreffende locaties.
WORDT ER IN MIJN GEMEENTE VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE AVG GETELD?
Ja, Bureau RMC is compliant aan de AVG.
KLANTEN ONTVANGEN EEN INDEX MET INZICHTEN. MOGEN ZE DIE GEGEVENS NOG WEL ONTVANGEN OF STAAN DAAR PERSOONSGEGEVENS IN?
Wij hebben geen persoonsgegevens. In geen enkel product dat Bureau RMC levert staan daarom persoonsgegevens. U kunt onze indexen dus gewoon blijven ontvangen zonder dat dit in strijd is met de eisen die de AVG stelt.
WELKE STAPPEN ONDERNEEMT BUREAU RMC OM COMPLIANT TE ZIJN AAN DE AVG?
We zijn compliant aan de AVG. Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op de voet.
De AP heeft in haar laatste persbericht expliciet aangegeven dat de AVG bij het anonimiseren van data sowieso niet van toepassing is. Ook heeft de Autoriteit aangegeven wat zij precies onder anonimiseren verstaat. Wij zorgen ervoor dat onze gegevens niet herleidbaar zijn naar één uniek MAC-adres en voldoen daarmee aan de anonimiseer-eis van de AP.
Mochten er andere eisen worden gesteld, dan volgen wij deze uiteraard.
KUNNEN DE SENSOREN VOOR STORINGEN ZORGEN OF INTERFEREREN MET ANDERE APPARATUUR?
De sensoren vangen enkel de aanwezigheid van wifi signalen op vanuit mobiele apparaten. Zij zenden geen signalen uit. Voor zover bekend is er dan ook geen sprake van interferentie of verstoring van andere (medische) apparatuur.

Download infographic over hoe wij privacy proof passanten tellen

Gerechtigheid

Zo kunnen we de recente uitspraak van de rechter toch wel omschrijven. Als enige partij in Nederland geloofde RMC, onderdeel van onderzoeksbureau Motivaction, erin dat wifitellen wél privacy-veilig is. Daar hebben we gelijk in gekregen!

Lees hier het NOS nieuwsbericht