GEMEENTES

WAAROM WINKELEN MENSEN IN UW STAD?

Is uw winkelgebied te groot voor de huidige vraag, verliest u klanten aan winkelgebieden waar wel gratis geparkeerd kan worden, hoe laat u ondernemers profiteren van lokale evenementen, hoe kunt u meer bezoekers trekken en beter van het toerisme profiteren? Vragen waar u als gemeente mee te maken heeft nu de consument het voor het zeggen heeft. Onderlinge afstemming tussen winkelgebieden wordt daarom steeds belangrijker. Maar hoe doe u dat op een goede manier?

Smart retailing

In de meeste winkelgebieden is al veel informatie verzameld. Wij combineren dit met onze visie op toekomstbestendig winkelen. Onze smart retailingmethode gaat uit van meten, weten en bewegen. Een objectieve basis waardoor het gesprek over de juiste onderwerpen gaat. Het doel is om een duidelijke stip op de horizon te zetten die wordt ondersteund door alle stakeholders.

Meten

Consumenten bepalen waar zij kopen en wanneer zij dat doen. Dat zal in de toekomst niet minder worden. Daarom is het essentieel om informatie te verzamelen over hun huidige en toekomstige winkelgedrag. We starten elk onderzoek met een kwantitatief onderzoek naar vraag en aanbod. Dit vormt de basis voor het vervolgtraject en het gesprek met de stakeholders. Want als we het niet kunnen meten, kunnen we het ook niet verbeteren.

Weten

Consumenten zijn complex en hebben verschillende motieven om op verschillende momenten te winkelen. Daarom onderscheiden we drie vormen van winkelen: recreatief, boodschappen- en doelgericht winkelen. Weet u eigenlijk op welke consument uw winkelgebied zich richt? De kracht van winkelgebieden zit vooral in het samen kiezen voor de juiste doelgroep. Durf als winkelgebied uw klant te kiezen, anders wordt u niet gekozen.

Bewegen

Met onze analyses creëren wij niet alleen detailhandelsbeleid voor over tien jaar, maar juist handvatten om morgen al te beginnen. In onze interactieve werkateliers nemen we de belanghebbenden mee om de juiste focus te bepalen en de prestaties van het winkelgebied te verbeteren. De stip op de horizon is het grote plan en met grote en kleine stappen bouwen we samen aan een sterke winkelgebied.

Succesverhalen:

Case

Horeca in Haagse winkelstraten

Case

Retailvisie Leidse regio

BUREAU RMC WERKT O.A. VOOR: