Gemeentes

Wie winkelen er in uw stad?

Is uw winkelgebied te groot voor de huidige vraag, verliest u klanten aan winkelgebieden waar wél gratis geparkeerd kan worden, hoe laat u ondernemers profiteren van lokale evenementen, en hoe kunt u meer bezoekers trekken en beter van het toerisme profiteren?

Dit kunnen vragen zijn waar u als gemeente of centrumorganisatie mee te maken heeft nu de consument het voor het zeggen heeft. Onderlinge afstemming tussen winkelgebieden wordt daarom steeds belangrijker. Maar hoe doet u dat op een goede manier?

Wat wij realtime meten en weten

Hoeveel shoppers er in jouw straat lopen

Waar jouw shoppers vandaan komen

Wie jouw shoppers zijn

Smart retailing in 3 stappen

In de meeste winkelgebieden is al veel informatie verzameld. Wij combineren dit met onze visie op toekomstbestendig winkelen. Onze smart retailingmethode gaat uit van meten, weten en bewegen. Bovendien nemen we hierin ook het huidige en het verwachte consumentengedrag mee. Zo onderzoeken we hoe de consument een winkelgebied beleeft. Hiermee creëren we een objectieve basis waardoor het gesprek over de juiste onderwerpen gaat. Het doel is om een duidelijke stip op de horizon te zetten die wordt ondersteund door alle stakeholders.

Meten

Consumenten bepalen waar zij kopen en wanneer zij dat doen. Steeds vaker laten zij zich hierbij leiden door hun levensstijl en hun belevingswereld. Daarom is het essentieel om informatie te verzamelen over hun huidige en toekomstige winkelgedrag. We starten elk onderzoek met een kwantitatief onderzoek naar vraag en aanbod. Dit vormt de basis voor het vervolgtraject en het gesprek met de stakeholders. Want als we het niet kunnen meten, kunnen we het ook niet verbeteren.

Weten

Consumenten zijn complex en hebben verschillende motieven om op verschillende momenten te winkelen. Daarom onderscheiden we drie vormen van winkelen: recreatief, boodschappengericht en doelgericht winkelen. Weet u eigenlijk op welke consument uw winkelgebied zich richt? Of andersom, want de consument is steeds vaker in the lead. Is dat geen reden genoeg om te onderzoeken wat de beweegredenen zijn om voor uw of een winkelgebied te kiezen? Durf als winkelgebied uw klant te kiezen, anders wordt u niet gekozen.

Bewegen

Met onze analyses creëren wij niet alleen een detailhandelsbeleid voor over tien jaar, maar ook en juist handvatten om morgen al te beginnen. In onze interactieve werkateliers nemen we de belanghebbenden mee om de juiste focus te bepalen en de prestaties van het winkelgebied te verbeteren. De stip op de horizon is het grote plan en met grote en kleine stappen bouwen we samen aan een sterk winkelgebied.

Onze oplossingen voor Gemeentes

Branding winkelgebied
Hoe zorgt u ervoor dat uw winkelgebied zich onderscheidt van andere winkelgebieden? Want in tijden waarin de consument voor het zeggen heeft welk winkelgebied hij bezoekt, is het belangrijk om een sterke identiteit uit te stralen. Met een duidelijk beeld van het verzorgingsgebied en de doelgroep stellen we in samenwerking met de stakeholders de identiteit vast.
De identiteit wordt niet alleen doorvertaald in aanbod en branchering. Het is ook de basis voor de inrichting van de openbare ruimte, het marketingplan, de evenementen die georganiseerd worden en de services die geboden worden.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Detailhandelsvisie
Winkelgebieden hebben te maken met sterk veranderend koopgedrag van de consument. De uitdagingen in winkelgebieden vragen om gemeentelijke en regionale afstemming. De winkelende consument laat zich immers niet tegenhouden door wijk- en gemeentegrenzen. Winkelgebieden moeten meer samenwerken in plaats van concurreren met elkaar.
RMC vindt dat het optimaal bedienen van de consument centraal moet staan. In de detailhandelsvisie wordt toegewerkt naar een antwoord op de vraag: hoe en waar winkelt de consument over tien jaar en wat betekent dat voor de ontwikkeling van de winkelgebieden? Een duurzaam en toekomstig winkellandschap vraagt om het maken van keuzes. Winkelgebieden met een kansrijk perspectief moeten sterker kunnen worden en in winkelgebieden zonder kansrijk perspectief zal gezamenlijk naar alternatieven gezocht moeten worden.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Brancheringsadvies

Ieder winkelgebied wil wel een H&M, AH XL of MediaMarkt, maar is dit ook realistisch voor uw winkelgebied? De ideale branchering is er één die aansluit bij de doelgroep en het profiel van het winkelgebied, en de grootte van het verzorgingsgebied. Echter, de ideale branchering kent ook diversiteit en onderscheidt zich van de concurrentie.
Het brancheringsadvies bevat concrete adviezen over aan te trekken branches en winkels. Met het brancheringsadvies in de hand kunt u een acquisiteur, eigenaren en makelaars gericht briefen welke retailers passen in het winkelgebied. Daarnaast is het een visiedocument waarmee alle stakeholders inzicht krijgen in de strategie van het winkelgebied.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Marketingplan

Een gewenste en passende identiteit van het winkelgebied gaat over meer dan alleen het aanbod. Ook in openbare ruimtes en/of -aankleding, service, marketing & communicatie en het functioneren van de ondernemers is het van belang om de juiste identiteit uit te dragen.
In het marketingplan bepalen we welke mediacommunicatie wenselijk is, hoe de bewegwijzering en navigatie in het winkelgebied verbeterd kunnen worden en stellen we vast of de evenementen/activiteiten die op dit moment georganiseerd worden passend zijn bij de identiteit.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Doelgroepenonderzoek

Hoe bepaalt u het verzorgingsgebied van het winkelgebied in uw stad of dorp? En wanneer u dat bepaald heeft, hoe weet u dan wie de consument is die daar woont en winkelt? Wie niet kiest, wordt zelf ook niet gekozen. In het doelgroepenonderzoek definiëren we het verzorgingsgebied van het winkelgebied. Dit doen we aan de hand van een cirkel rondom het winkelgebied in plaats van postcodegebieden. De consument kent immers geen barrières zoals buurt- of gemeentegrenzen.
In onze visie op winkelgebieden staat de consument altijd centraal. Omdat leeftijd en inkomen niet alles zeggen over het koopgedrag van de consument, maken wij voor het doelgroepenonderzoek gebruik van leefstijlen. Dit model maakt de drijfveren en motivaties van consumenten inzichtelijk. Het zet demografische informatie om in belevingswerelden en geeft bovenal inzicht in verwacht koopgedrag en de behoefte aan winkelgebieden.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Presentatie trends in retail

Naast strategische- en onderzoeksproducten is Bureau RMC ook de aangewezen partner voor het geven van presentaties of workshops over trends in retail. Wij verzorgen complete interactieve presentaties waarmee we alle stakeholders (retailers, horeca, vastgoedeigenaren, ambtenaren, etc.) met de juiste kijk op de markt naar huis laten gaan.
We geven een inspirerende en interactieve presentatie met recente ontwikkelingen uit de retailbranche. Voorbeelden hiervan zijn onder andere branchevervaging, clicks&bricks, winkelbezoekersaantallen, nieuwe winkelconcepten en retailinspiratie. De presentatie wordt volledig aangepast aan uw branche, en afhankelijk van uw wensen voegen we een opdracht of retailquiz toe aan het programma. De presentatie wordt gegeven door een directieconsultant van RMC.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Werkatelier ‘actieplan’

Samenwerken is het nieuwe toverwoord binnen winkelgebieden. Maar hoe krijgt u alle stakeholders bij elkaar? En hoe krijgt u ze zover om zelf aan de slag te gaan met het winkelgebied? We merken vaak dat winkelgebieden al veel onderzoek, informatie en rapporten hebben met kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Echter, een concreet actieplan ontbreekt vaak. Het is van groot belang dat de visie en de uitvoering van een actieplan samen gedragen worden. RMC heeft met haar werkateliers een doeltreffende methode ontwikkeld om dit te realiseren. De reeks bestaat uit drie werkateliers, bijvoorbeeld:

1. Werkatelier Identiteit
2. Werkatelier Acties
3. Werkatelier Focus

Deze reeks kan naar wens op maat worden gemaakt.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Horeca in winkelstraten

Een toekomstbestendige winkelstraat omarmt de consument en zorgt ervoor dat deze langer blijft. De consument van nu wil tijdens het winkelen een goede kop koffie kunnen drinken en wil even kunnen lunchen op het terras. Gemeentes en horecaondernemers lopen echter vaak tegen de huidige regelgeving aan. Als de grens van het maximum aantal horecazaken bereikt is, zijn nieuwe vestigingen niet toegestaan. Met de forse veranderingen in het koopgedrag rijst de vraag of gemeenten soepeler moeten omgaan met deze horeca-aanvragen.
In een horeca-onderzoek maken wij daarom een analyse van het huidige horeca-aanbod in uw stad of winkelgebied. Hierbij maken we onderscheid in verschillende type winkelstraten, en geven we u tevens inzicht in de positieve en negatieve effecten van horeca in winkelstraten. Het horeca-onderzoek bevat eveneens een benchmark met andere steden. Uiteindelijk adviseren we u welke mogelijkheden er zijn om de huidige regelgeving te versoepelen.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Toekomstbestendigheidstoets

Wat is de status van de huidige winkelgebieden in uw gemeente en hoe ziet deze er over 5 jaar uit? Welke winkelgebieden zijn toekomstbestendig en voor welke winkelgebieden moet naar een andere functie gekeken worden?
Onze toekomstbestendigheidstoets legt de basis voor een gedragen detailhandelsstrategie. In de toets wordt ieder winkelgebied in de gemeente op objectieve wijze onderzocht. De criteria staan in relatie tot de trends in retail en het huidige en toekomstige koopgedrag van de consument. Ieder criterium wordt afgezet tegen een kwantitatieve benchmark, waarmee het criterium uiteindelijk voldoende of onvoldoende scoort. Binnen dit onderzoek wordt een uitspraak gedaan over de toekomstkansen van de verschillende winkelgebieden en het resulteert in concrete handvatten. Uit ervaring weten we dat deze handvatten voor ondernemers erg bruikbaar zijn en stakeholders het een prettige manier vinden om hun winkelgebied te vergelijken met andere winkelgebieden.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Bureau RMC werkt o.a. voor:

Retail

Gemeenten

Vastgoed