Retail

EEN SMART RETAILER IS 10% EFFECTIEVER DAN EEN GEWONE RETAILER

Wat wij realtime meten en weten

Hoeveel shoppers er in jouw straat lopen

Waar jouw shoppers vandaan komen

Wie jouw shoppers zijn

Smart retailing in 3 stappen

Bij een adviestraject van Bureau RMC vormen smart data altijd het startpunt. Door de City Traffic-methode weten we altijd hoeveel bezoekers er in een winkelgebied en winkelstraat zijn, tot op het half uur nauwkeurig. RMC combineert de anonieme passantentellingen met data van de opdrachtgever en andere trends in koopgedrag om retailers fit for the future te maken. Het optimaliseren van uw retailprestaties begint met data-gedreven werken en betere beslissingen nemen dan anderen. Voor een toekomstbestendig businessmodel is ook inzicht in consumentengedrag onontbeerlijk. Wij onderzoeken het koopgedrag van consumenten en of hun belevingswereld aansluit bij het winkelaanbod of -presentatie. Met andere woorden: matcht vraag en aanbod?

Meten

Door het aantal passanten in binnensteden en winkelcentra te kennen, is RMC in staat om betere analyses te maken dan andere onderzoekers. Door de passantentellingen wekelijks te vergelijken met uw eigen klanten- en kassadata wordt u een effectievere retailer. Samen met de socio-demografische gegevens van het verzorgingsgebied en de leefstijlindicaties van de grootste groep shoppers creëert RMC bouwstenen voor toekomstbestendige winkels.

Weten

Naast de kwantitatieve analyses gaan we samen met u op zoek naar de uitgangspunten voor uw winkels. Wat is uw doelgroep en komt deze voorbij uw winkel? Wij onderzoeken waar ze gevoelig voor zijn, op welke toon u met ze moet communiceren en hoe u uw aanbod kunt afstemmen op de klantvraag. In welke straat winkelt uw consument en hoe ziet de ideale customer journey eruit? Wij kennen de (persoonlijke) interesses van uw doelgroep en weten hoeveel ze effectief te besteden hebben. Met de onderzoeksresultaten creëren we nieuwe inzichten en het bewijs dat uw strategische beslissingen goed zijn onderbouwd.

Bewegen

Het is niet altijd eenvoudig om een nieuw retailbeleid te implementeren binnen de eigen organisatie. Onze ervaren retail- en dataconsultants helpen u daarom graag om uw eigen organisatie weerbaarder en effectiever te maken. Bovendien kunnen wij, met onze data en kennis van de belevingswereld en de levensstijl van consumenten, u de tools aanreiken waarmee u veranderingen en verbeteringen direct kunt toepassen. De resultaten spreken voor zich. Zowel filiaalbedrijven als zelfstandige ondernemers werken met de passantentellingen, het mentality model en de consultants van RMC.

Wat wij realtime meten

Hoeveel shoppers er in jouw straat lopen

Waar jouw shoppers vandaan komen

Wie jouw shoppers zijn

Onze oplossingen voor Retail

Vestigingsplaatsonderzoek
Heeft u een nieuwe locatie op het oog en wilt u weten wat de omzetpotentie van deze locatie is? Een vestigingsplaatsonderzoek (VPO) is hét instrument om de potentie van een locatie in kaart te brengen. RMC voert al jaren vestigingsplaatsonderzoeken uit voor food en non-food retailers.

Een vestigingsplaatsonderzoek is een combinatie van deskresearch en een bezoek aan de potentiële locatie. Het resultaat is een duidelijke afbakening van het verzorgingsgebied, de sociaaldemografische kenmerken van de inwoners, een concurrentieanalyse, inzicht in de passantenstromen en een omzetpotentie.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Witte vlekkenplan

Bent u op zoek naar een nieuwe locatie voor uw winkel en wilt u graag advies over welke vestigingsplaats voor u geschikt is? Dan is een witte vlekkenplan het product waarmee we u kunnen helpen.

In een gezamenlijke werksessie stellen we de uitgangspunten voor uw vestigingsplaats vast: de gewenste afstand tot de concurrentie, een hightraffic-locatie of juist een rustigere verblijfsplaats en het minimaal aantal inwoners in het verzorgingsgebied. RMC brengt een longlist van potentiële locaties in beeld en schat vervolgens van de top 3 locaties de omzet in.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Formule-ontwikkeling

In de winkel moet alles kloppen: de juiste producten op de juiste plaats, met de juiste prijs. Wie een nieuwe retailformule wil ontwikkelen of een bestaande formule wil revitaliseren, vindt bij RMC de juiste deskundigheid. Het ontwikkeltraject staat volledig in het teken van de klantervaring. Alles moet leiden tot een langer verblijf, loyalere klanten en meer bestedingen.

We starten met het vertalen van de identiteit van het merk naar de winkel. Vervolgens creëren we een winkelconcept en werken we alle formule-elementen uit. Vanuit deze briefing wordt het ontwerp gemaakt. Belangrijk is om te blijven doorontwikkelen om iedere nieuwe vestiging een nog betere versie van de winkelformule te maken. 

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Winkelscan

Wilt u dat er met een frisse blik naar uw winkels gekeken wordt? Met de Winkelscan voeren we een (onaangekondigde) schouw uit waarmee we de winkel beoordelen vanuit de customer journey. Oftewel, van buiten naar binnen. Nodigt de entree uit om naar binnen te stappen, staan de schappen op de juiste plekken en is de kassa goed vindbaar?

De vreemde ogen geven u nieuwe inzichten en bieden quick wins die u gelijk kunt aanpakken, maar helpen ook in het onderbouwen van strategische adviezen voor de lange termijn.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Analyse netwerk vestigingen

Zitten uw winkels nog wel op de juiste locatie, wilt u uw onderbuikgevoel over de top 10 slechtste winkels met bewijzen staven en twijfelt u van welke vestigingen u het contract moet verlengen? In de analyse van uw netwerk gaan we op zoek naar nieuwe inzichten.

Dit doen we aan de hand van diverse databronnen (aantal bezoekers, transacties, omzet, webzuil, oppervlakte, bezetting en huurprijs). We stellen uitgangspunten vast voor optimalisatie van het netwerk. Na de analyse kunt u beter het gesprek aangaan binnen uw organisatie en kunt u onderbouwde keuzes maken over uw netwerk van vestigingen.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Presentatie trends in retail

Bent u op zoek naar de laatste trends in retail en wilt u uw personeel inspireren met een interactieve bijeenkomst? Dan is RMC de aangewezen partner voor een presentatie, workshop of retailsafari. Wij verzorgen complete sessies waarmee we uw personeel, regiomanagers, directieleden, etc. met de juiste kijk op de markt naar huis laten gaan.

We geven voorbeelden van recente retailontwikkelingen zoals horeca in winkels, branchevervaging, online winkelen, nieuwe winkelconcepten en retailinspiratie. Afhankelijk van uw wensen voegen we een retailquiz toe aan het programma. De presentatie wordt volledig aangepast aan uw branche.

Ik wil graag meer informatie

     OF BEL +31 (0)20 6535588

Bureau RMC werkt o.a. voor:

Retail

Gemeenten

Vastgoed