RETAIL

Een smart retailer is 10% effectiever dan een gewone retailer

Blijven de bezoekersaantallen in mijn winkel achter omdat het rustiger wordt in de binnenstad of zijn er andere verklaringen? Hoe presteren mijn winkels ten opzichte van elkaar, doen de nieuwe winkels het beter dan de oudere en welke capture rates behalen ze? (De capture rate is de verhouding tussen het aantal bezoekers van de winkel en de passanten op straat.) Sluit mijn winkelconcept nog aan bij de veranderende wensen van de consument en zitten mijn winkels nog wel op de juiste locatie? Vragen waar u als retailer ongetwijfeld mee te maken heeft nu de consument het voor het zeggen heeft.

Smart retailing in 3 stappen

Bij een adviestraject van Bureau RMC vormen smart data altijd het startpunt. Door de CityTraffic-methode weten we altijd hoeveel bezoekers er in een winkelgebied en winkelstraat zijn, tot op het half uur nauwkeurig. RMC combineert de anonieme passantentellingen met data van de opdrachtgever en andere trends in koopgedrag om retailers fit for the future te maken. Optimaliseren van uw retailprestaties begint met data gedreven werken en betere beslissingen nemen dan anderen.

Meten

Door het aantal passanten in binnensteden en winkelstraten te kennen, is RMC in staat om betere analyses te maken dan andere onderzoekers. Door de passantentellingen wekelijks te vergelijken met uw eigen klanten- en kassadata wordt u een effectievere retailer. Samen met de socio-demografische gegevens van het verzorgingsgebied creëert RMC bouwstenen voor toekomstbestendige winkels.

Weten

Naast de kwantitatieve analyses gaan we samen met u op zoek naar de uitgangspunten voor uw winkels: wat is uw doelgroep, in welke straat winkelt uw consument en hoe ziet de ideale customer journey eruit? Vragen die we op een creatieve manier beantwoorden. De uitkomst zorgt voor nieuwe inzichten en geeft de retailer het bewijs dat zijn strategische beslissingen goed zijn onderbouwd.

Bewegen

Het is niet altijd eenvoudig om nieuw retailbeleid effectief te implementeren binnen de eigen organisatie. Onze ervaren retail- en dataconsultants helpen u daarom graag om uw eigen organisatie weerbaarder en effectiever te maken. En met onze data krijgt u inzicht in verbeteringen die u meteen kunt toepassen. De resultaten spreken voor zich. Zowel filiaalbedrijven als zelfstandig ondernemers werken met de passantentellingen en de consultants van RMC.

Succesverhalen:

Case

Netwerk van ANWB-vestigingen

Case

Capture rate Perry/Aktiesport

BUREAU RMC WERKT O.A. VOOR: