CASE

CityTraffic-sensoren

gemeente Alkmaar

Opdracht

In Alkmaar zijn de afgelopen jaren in opdracht van de gemeente CityTraffic-sensoren geplaatst. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de boodschappenwinkelcentra in de wijken. Bureau RMC levert onderstaande rapportages zodat de gemeente en andere stakeholders meer inzicht krijgen in de bezoekersstromen in de winkelgebieden in Alkmaar.

Aanpak

  • Kwartaallijkse binnenstadsmonitor.
  • Wekelijkse rapportage van de Kaasmarkt.
  • Kwartaalrapport bezoekers boodschappenwinkelcentra.
  • Heroriëntatie koopavond.
  • Rapportage ‘Zomer op het Plein’.
  • Evenementenmonitor.
  • Presentatie bezoekersstromen tijdens ondernemersoverleg.

Resultaat

De gemeente Alkmaar krijgt met bovenstaande rapportages goed inzicht in de bezoekersstromen in de binnenstad en de boodschappenwinkelcentra in de wijken. Aan de hand hiervan bepalen ze tevens de doelstellingen voor de komende jaren. Daarnaast worden de cijfers gedeeld met diverse stakeholders in de stad, waaronder Alkmaar Marketing, ondernemers en cultuurpartijen.

Succesverhalen:

Case

Netwerk van ANWB-vestigingen

Case

Capture rate Perry/Aktiesport