CASE

Retailvisie Leidse regio 2025

Economie071

Opdracht

Economie071, een samenwerking van zes gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk), koepels van ondernemers-verenigingen en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen, heeft RMC gevraagd om een regionale retailvisie voor de Leidse regio op te stellen. Vanuit het oogpunt van RMC dient het optimaal bedienen van de consument centraal te staan. Winkelgebieden moeten focussen op de functie die ze hebben voor de consument: een recreatief, boodschappen- of doelgericht winkelgebied.

Aanpak

Er wordt op basis van vijf bouwstenen toegewerkt naar een antwoord op de vraag: hoe en waar winkelt de consument in 2025 en wat betekent dat voor de ontwikkeling van de 41 winkelgebieden in de Leidse regio?

  • DNA van de winkelgebieden (BSR-model van SmartAgent)
  • RMC-benchmarkmethode om de winkelgebieden onderling te ver-gelijken met een objectieve analyse
  • Actuele loopstromen van bezoekers en uitwisseling van bezoekers tussen winkelgebieden meten d.m.v. wifi-sensoren
  • Visie op retailtrends tijdens het gehele proces
  • Interactieve werkateliers waarbij alle stakeholders worden betrokken, van
    analyse tot conclusies

Resultaat

  • Detailhandelsstructuur 2025 waarbij keuzes in winkelgebieden zijn gemaakt
  • Visie op recreatief, boodschappen en doelgericht winkelen
  • Bestuurlijke overeenstemming op regionaal niveau over de Retailvisie Leidse regio 2025

Succesverhalen:

Case

Netwerk van ANWB-vestigingen

Case

Capture rate Perry/Aktiesport