CASE

Horeca in haagse winkelstrateN

Gemeente Den Haag

Opdracht

De consument van nu wil tussen het winkelen door een goede kop koffie kunnen drinken of even lunchen op het terras. Horeca-ondernemers lopen echter vaak tegen de huidige regelgeving aan. Zo wordt in Den Haag maximaal 20% horeca in een winkelstraat toegestaan. Als deze grens bereikt is, zijn nieuwe horecavestigingen niet toegestaan. RMC heeft de opdracht gekregen om de wenselijke verhouding van horeca en retail in een winkelstraat in Den Haag te onderzoeken.

Aanpak

  • Deskresearch naar consumenten-, retail- en horecatrends.
  • Analyse van de huidige horecasituatie en –regelgeving.
  • Benchmark met andere steden (aandeel horeca, type horeca, leegstand).
  • Onderzoek naar positieve en negatieve effecten van horeca in winkelstraten.
  • Veldwerkscan op vijf winkelstraten in Den Haag.

Resultaat

Deze aanpak resulteerde in een rapportage met visie op horeca in de Haagse winkelstraten. Daarin zijn aanbevelingen voor de verhouding van horeca en retail gedaan voor drie winkelstraattypologieën. Een verhouding waarbij de horeca positief bijdraagt aan het karakter van het gebied én waarin het karakter van de winkelstraat behouden blijft. 

Succesverhalen:

Case

Netwerk van ANWB-vestigingen

Case

Capture rate Perry/Aktiesport