Afgelopen vrijdag 29 november 2019 stond in het teken van het jaarlijkse kortingsevenement Black Friday. Hoewel het evenement pas vrijdag officieel van start ging, begonnen veel winkeliers al vorige week maandag met de aanbiedingen onder het mom van een zogenaamde Black Week. Voor consumenten een mooie aangelegenheid om aanbiedingen te scoren of om alvast inkopen te doen voor Sinterklaas.

De voorgaande jaren was dit evenement een doorslaand succes. Dit jaar hoorden we echter ook een ander geluid. Steeds meer consumenten en retailers zouden minder positief tegenover Black Friday staan. Vooral kleinere winkeliers zouden de dupe zijn. Zij voelen de druk vanuit de ketenbedrijven om mee te doen aan Black Friday, maar kunnen niet opbieden tegen de hoge kortingen. Daarnaast geeft een groot deel van de consumenten aan dat Black Friday leidt tot het aansporen van onnodige aankopen die uiteindelijk nooit gebruikt worden en in de kast belanden. Duurzaam is het in ieder geval niet. Als tegenhanger voor Black Friday is daarom ook Green Friday gelanceerd, waarbij het hergebruiken van producten en de positieve effecten die dat met zich mee brengt centraal staan. Bovendien heeft een aantal retailers besloten dit jaar niet mee te doen aan de hype. Zij geven een deel van hun omzet aan goede doelen en proberen consumenten op deze manier bewust te maken.

Kortom,  een consumentenevenement waar verschillend over wordt gedacht. Laten we eens kijken wat er effectief in de winkelstraten gebeurde.

De CityTraffic-passantentellingen bevestigen deze trend. De grote stijgingen die we jaar op jaar terugzagen, zien we dit jaar niet meer. De afgelopen week was dan ook nog maar iets drukker dan de week van Black Friday vorig jaar, namelijk 0,6%. Wat echter opvalt, is dat de druktetoename met name in de eerste drie dagen van de week zit, met een uitschieter op maandag. Deze was 19,3% drukker dan vorig jaar. Black Friday zelf is juist de dag met een grote afname van maar liefst 5,3% ten opzichte van Black Friday vorig jaar. In totaal laat het weekend een afname zien van 3,1% en enkel op de zaterdag is een kleine plus zichtbaar. Black Friday is verschoven van een dag- en weekend evenement naar een kortingsweek. De passanten worden beter over de week verspreid.