Drukbezochte vaarregio’s worstelen al een geruime tijd met de vraag hoeveel boten er door hun wateren varen. Pogingen tot tellingen of berekeningen van het aantal boten vielen tot nog toe in het water. Toch kwam Bureau RMC, door de inzet van het CityTraffic product, tot een creatieve oplossing.

Boten tellen blijkt lastig

In het verleden zijn al meerdere pogingen gedaan om het aantal boten te meten dat langs bepaalde bruggen, kanalen of sloten vaart. Er kunnen wel berekeningen worden gemaakt die leiden tot grove schattingen, maar precies weten hoeveel boten waar passeren is niet bekend. Ook experimenten met infrarood en handtellers bleken kostbaar en onvoldoende te werken. Daarom benaderde de provincie bureau RMC. De vraag was of de methode die Bureau RMC momenteel in winkelgebieden inzet om drukte te meten, ook gebruikt kan worden in watergebieden.

 

Van winkel naar water

In winkelgebieden meet Bureau RMC al geruime tijd succesvol het aantal winkelpassanten door middel van WiFi signalen. Het is daarom een terechte vraag of boten op dezelfde manier geteld kunnen worden. En dat kan: door continu het aantal apparaten aan boord van de boten te tellen zou je het aantal boten kunnen schatten.

Voor het tellen van het aantal apparaten maakt Bureau RMC gebruik van een stand-alone sensor. Deze is uitgerust met een zonnepaneel, een goede accu en een 4G router. Op deze manier kunnen tellingen plaatsvinden onafhankelijk van vaste stroom en internet aansluitingen. Zolang er zon kan worden omgezet in energie en er bereik is van een mobiel netwerk, kan er geteld worden. Ook aan de oever, bij een brug of langs een kanaal.

Zolang er zon kan worden omgezet in energie en er bereik is van een mobiel netwerk, kan er geteld worden.

Na de installatie van de stand-alone sensor vond een validatie met ijking plaats. Er werd vastgesteld hoe het aantal signalen van apparaten correspondeerden met de hoeveelheid mensen en boten. Al snel bleek een constante verhouding tussen het aantal getelde apparaten en het aantal boten te bestaan: de botenteller was een feit.

 

Locatieonafhankelijk drukte meten

Met de oplossing van Bureau RMC kan er nauwkeurig bijgehouden worden hoeveel boten er langs een oever, brug of kanaal varen. Deze toepassing kan op veel meer waterwegen van waarde zijn, maar ook daarbuiten. Het stand-alone karakter van de oplossing zorgt er namelijk voor dat het meten van drukteaantallen op praktisch elke locatie mogelijk wordt.

Wilt u meer weten over de oplossingen van Bureau RMC en haar mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met Huib Lubbers. Dit kan via h.lubbers@rmc.nl, op 06-21 885 293 of neem contact op met Bureau RMC.