Wethouder Sabine Verschoor presenteerde op donderdag 10 maart, onder grote belangstelling, de Centrumvisie Wassenaar.

Het centrum van Wassenaar is dé plaats van ontmoeting dankzij het kwalitatief hoogwaardige winkelaanbod en de sterke culturele functies van bibliotheek, film en horeca. Dit behouden en versterken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere partijen die een belang hebben bij een levendig en aantrekkelijk dorpscentrum. Daarom hebben winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en de gemeente de handen ineen geslagen om te werken aan een gezamenlijke visie.

Meer weten over de Centrumvisie?
Alle documenten, zoals de eindpresentatie en de uitkomsten van het consumentenonderzoek, leest u terug op de website van de gemeente Wassenaar.

[divider scroll_text=””]

Retail Management Center heeft voor de gemeente Wassenaar de centrumvisie opgesteld. Daarbij is er een onderzoek gedaan naar de loopstromen in het centrum, de tevredenheid van consumenten en het winkelaanbod. In de RMC-Werkateliers is samen met ondernemers, pandeigenaren en de gemeente bepaald wat het DNA is van de bezoekers van het centrum, welke kernwaarden van toepassing zijn op het winkelgebied en is een gezamenlijke visie opgesteld.