Zoals wel vaker vermeld was 2020 een uniek jaar. De situatie in winkelgebieden is dan ook drastisch anders dan voorgaande jaren, een verschil van maar liefst 47%. Vanuit Bureau RMC was er interesse naar hoe deze verschillende striktheidniveau ’s van maatregelen impact hebben gehad op de drukte in de winkelgebieden. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de effecten in verschillende grootten en soorten winkelgebieden. Vanuit deze interesse is Bureau RMC een intern onderzoek gestart naar de specifieke effecten van corona.

Wat opvalt is, zoals verwacht, dat er een correlatie is tussen de strengheid van de coronamaatregelen en de drukte op straat. Geconstateerd kan dus worden dat er wel degelijk goed geluisterd is naar de maatregelen. Toch zien we een vreemde piek vanaf week 44 waarbij de drukte toeneemt maar de maatregelen stapje voor stapje strenger worden. Hier zien we een bepaalde vermoeidheid met de maatregelen die uitmondde in een drukke Black Friday. Vervolgens is de gemiddelde totale drukteverandering t.o.v. 2019 per coronamaatregel berekend. De drukte daalde het meest na invoering van de eerste maatregelen. Het verschil in drukte betreft -30,2 procentpunten. 

Bovendien is het drukteverschil geanalyseerd tussen verschillende soorten winkelgebieden en grootten steden. Hier is zichtbaar dat de drukte afneemt naarmate de maatregelen strenger worden. Er is een klein verschil zichtbaar tussen kern, ondersteunende en overige winkelgebieden als bouwmarkten. Over het algemeen hebben kernwinkelgebieden het meest last gehad van strengere maatregelen met een daling van rond de 45% t.o.v. 2019. Dit is te verklaren doordat kernwinkelgebieden vooral bestaan uit niet-essentiële winkels en horeca. De bouwmarkten maakten daarentegen na de eerste maatregelen een bijzondere piek mee in de drukte, hetgeen overeenkomt met de gestegen interesse die het CBS heeft vastgesteld in bouwmaterialen. We gaan niet op vakantie, maar we gaan wel massaal klussen in eigen huis.

Tevens is zichtbaar dat recreatieve winkelgebieden veruit het hardst worden geraakt door de corona maatregelen. Dit patroon was te verwachten aangezien afgeraden werd om te gaan shoppen en meer doelgericht te winkelen. De dagelijkse winkelgebieden hebben het minste onder de maatregelen geleden maar werden toch ook beduidend minder bezocht. Recreatieve winkelgebieden troffen een daling van circa -65% na de strengste maatregelen en de boodschappenwinkelgebieden een daling van -38%.

Opvallend is dat grote steden het best presteerden bij zachte maatregelen, maar het meeste last hadden van de zware maatregelen. Kleine steden ervaarden juist het tegenovergestelde, maar in minder mate. Dit kan te verklaren zijn doordat mensen meer lokaal gingen shoppen, kleine steden meer supermarkten in het centrum hebben en de grote steden werden gemeden uit angst voor de drukte.

Geconcludeerd kan worden dat er wel degelijk is geluisterd naar de maatregelen. Ook is het verschil goed zichtbaar tussen de verschillende soorten winkelgebieden. Over het algemeen ondervinden kleine winkelgebieden in kleine steden met een boodschappenkarakter het minste last van de maatregelen. Terwijl grote winkelgebieden in grote steden met een recreatief karakter het meeste last ondervonden hebben van de maatregelen. Wij wensen alle ondernemers allemaal heel veel sterkte in deze lastige detailhandelstijd. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van het actuele winkelgedrag van de consument.