Al eerder lieten we u via deze nieuwsbrief weten wat de voordelen zijn van het beter tellen van mensenmassa’s in de binnensteden en winkelcentra’s. Op het internet weten we veel over de bezoekers van websites via Google Analytics en met de komst van Bluetooth is ook de gang van de bezoeker van binnensteden en winkelgebieden beter in beeld te brengen. Wat vooral interessant is dat nu continu gemeten kan worden, elke dag, elk uur. De steekproeven en schattingen van de afgelopen jaren behoren sinds kort tot het verleden.

De bezoeker van een winkel wordt al bijna 20 jaar geteld met een o.a. een infrarood straal, waardoor retailers weten wat er dagelijks aan bezoekersaantallen hun winkels binnenkomt. Een vergelijking met de kassa-aanslagen en de bonbedragen zorgt voor relevante en interessante inzichten om retailorganisaties beter aan te sturen. Net zoals de automatische schuifdeur voor u opengaat omdat de IR straal u ziet, telt IR eenvoudig het aantal mensen dat een winkel binnenkomt, een doorgang passeert of zelfs een smalle straat doorloopt.

Met de komst van Bluetooth worden daar een paar zeer bruikbare gegevens aan toegevoegd. Doordat Bluetooth signalen verspreid worden via een radioantenne is elk Bluetooth apparaat voorzien van een uniek nummer, het MAC-adres. Vergelijkbaar met het IP adres van een computer. Zo kunnen apparaten zoals carkits en mobiele telefoons elkaar herkennen en met elkaar communiceren . Het simpele feit dat de meeste Nederlanders een mobiele telefoon hebben is door TNO onderzocht. Daarnaast hebben zij gekeken naar andere toepassingsmogelijkheden van deze technologie. TNO heeft becijferd dat het aantal Bluetooth apparaten de komende jaren licht zal stijgen.

Het volgen van grote groepen mensen in winkelstraten, op popconcerten, in voetbalstadions en bij grote evenementen is al enige tijd mogelijk en betrouwbaar. Een evenement als SAIL of de winkelstraten van de 40 grote steden van Nederland worden al geruime tijd gemeten met behulp van de Bluetooth techniek. Het is mogelijk om unieke bezoekers en de totale populatie te onderscheiden. Het blijkt dat ongeveer 20% van de mensen in de winkelstraat Bluetooth heeft aanstaan. Op de snelweg is dat zelfs 40%.
Met deze informatie is ook direct duidelijk wanneer men voor het laatst in een winkelcentrum aanwezig was, of hoe lang men winkelt. Meer inzicht in run en funshoppen dus. Door de komst van het internet, gaan consumenten gerichter winkelen, lopen de bezoekersaantallen licht terug en stijgen de bonbedragen per keer. Hoe het winkel- en koopgedrag van de consument er in de toekomst uitziet, zal met de informatie van Bluetooth beter te voorspellen zijn.

Ik hoor u al denken: “zijn we dan nergens meer ongezien aanwezig?” Het volgen van Bluetooth signalen is geen inbreuk op de privacy, daar consumenten zelf bepalen of zij Bluetooth aanzetten. Bovendien is via de Bluetooth antenne niet een persoon maar een apparaat te volgen en zijn de gegevens van de apparaathouder niet bekend. Wellicht is een vergelijking met de kentekenplaat op zijn plaats.
Dus vanaf nu zijn de bezoekersaantallen van binnensteden en winkelcentra dagelijks te volgen en zijn interessante vergelijkingen te maken per week, per stad of zelfs per straat. Maar ook de resultaten van koopzondagen, zaterdagen, koopavonden, ochtenden, middagen etc. zijn sinds kort betrouwbaar te vergelijken.

Lars Stalling, consultant Retail Management Center