Al meer dan 40 jaar hebben we de mogelijkheid om op een koopavond te winkelen. Nu de winkeltijden steeds ruimer worden en de koopzondag steeds normaler wordt, rijst de vraag of koopavonden nog van toegevoegde waarde zijn. Donderdag, van oudsher de bekende koopavond in Nederland, boette de afgelopen jaren al aan populariteit in. Nu 2017 voorbij is, kunnen we opnieuw de balans op maken of deze trend zich voortzet.Shopping hustle in Germany

Donderdag als koopdag
In 2016 had de gehele donderdag een weekaandeel van 15,3%; het laagste aandeel in 5 jaar. Zo had de donderdag in 2011 nog een weekaandeel van 17%. De zondag heeft voor het grootste gedeelte de drukte van de donderdag afgesnoept: deze dag wordt steeds vaker als een normale koopdag gezien. In 2017 is het gemiddelde weekaandeel van de donderdag gelijk gebleven aan 2016. De populariteit van de donderdag als koopdag bleef de afgelopen twee jaar dus stabiel.

Afname populariteit koopavond
Zoomen we verder in op de donderdagavonden, dan zien we dat om 18.00 uur de drukte op een dieptepunt zit. Daarna wordt het gestaag drukker tot 20.00 uur. Ten opzichte van 2016 is de koopavond in 2017 in populariteit achteruit gegaan (-2,2%). Bovendien  neemt in 2017 de drukte na 20.00 uur snel af en is het rustiger in het laatste uur dan het jaar daarvoor. Op donderdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur zijn er echter wel meer mensen in de winkelstraten, waardoor de drukte van de totale donderdag gelijk ligt aan 2016. Het zijn kleine verschillen, maar over 104 donderdagen berekend, lijkt de trend van een afnemende koopavond zich dus wel voort te zetten.

Grafiek

Koopavond nog niet afgeschreven
Populairder is de koopavond op donderdag dus niet geworden, maar geheel afgeschreven is hij ook nog niet. De koopavonden op donderdag trekken nog steeds veel winkelend publiek. Dat blijkt alleen al aan de druktetoename vanaf 18:00 uur. Meer dan één op de vier shoppers op de donderdag komt in de avond winkelen.

Meer inzicht?
Wilt u ook meer inzicht in de prestaties van uw lokale koopavond? Sluit dan nu een abonnement af op onze software. Op deze manier heeft u 24/7 inzicht in de passantentellingen en kunt u zelf aan de slag met het aantal passanten, de verblijfstijd en de loopstromen in uw stad. Of kies voor onze Citytraffic app waarbij u de data altijd bij de hand heeft en de volgende dag kan zien hoe de druk de koopavond is geweest.