De laatste jaren staat de traditionele koopavond ter discussie. In veel steden lopen de bezoekersaantallen terug en lijkt het economisch belang van de koopavond afgenomen. Voor de gemeenteraad van Alkmaar was dit vorig jaar aanleiding om een heroriëntatie naar de stand van zaken van de koopavond in het centrum van de stad te laten uitvoeren.

Wekelijks salaris basis voor koopavond
De koopavond werd in de jaren vijftig officieus door winkeliers ingevoerd omdat arbeiders wekelijks op donderdag of vrijdag hun salaris kregen. De middenstanders speelden daar handig op in door hun zaak op donder- of vrijdag tot 21.00 uur open te houden. Deze natuurlijk gegroeide regeling werd in 1976 in de wetgeving vastgelegd. Veel steden zijn trouw gebleven aan de koopavond op donderdag of vrijdag ondanks de invoering van de Winkeltijdenwet in 1996.

Ondernemers betrekken bij heroriëntatie
Belangrijk onderdeel van de heroriëntatie in Alkmaar was het in gesprek gaan met ondernemers uit het centrum. Waarom zijn zij wel/niet geopend tijdens de koopavond, hoe succesvol vinden zij de koopavond en wat is de toekomst van de koopavond in Alkmaar volgens hen? Uit dit onderzoek bleek dat meer dan de helft van de deelnemende winkeliers, 59%, zijn winkel structureel geopend heeft op de koopavond. Aan de andere kant heeft één op de drie winkeliers in het hele centrum zijn winkels (niet meer) geopend op donderdagavond. In de hoofdwinkelstraat is het merendeel van de winkels echter wel gewoon open.

Hoge conversie
Ondernemers noemen drie belangrijke redenen om wel geopend te zijn tijdens de koopavond: het is van belang voor de aantrekkelijkheid van het centrum van Alkmaar, een hoge conversie (verhouding tussen het aantal klanten dat de winkel binnenkomt en het aantal klanten dat een aankoop doet) en het feit dat de winkelier ruim de tijd heeft om zijn klanten te helpen.

Bestaat de koopavond over 10 jaar nog?
Twee op de drie ondernemers uit het onderzoek in Alkmaar verwachten dat de koopavond over tien jaar niet meer in de huidige vorm bestaat. Dat lijkt genoeg aanleiding om de koopavond in de huidige vorm anders te gaan invullen en de binnenstad klaar te maken voor de toekomst. Maar er lijkt één belangrijk tegenargument te zijn om grote veranderingen, zoals een andere dag, alleen de zomer koopavond houden of elke dag van de week een uur langer open, door te zetten. Het leefpatroon van de consument.

Wennen van de consument
Het wennen aan nieuwe openingstijden kost voor consumenten tijd. Over het algemeen duurt het zo’n twee jaar voordat de consument dit in zijn patroon heeft zitten. Dat is één van de redenen dat veel steden trouw blijven aan de donderdag of vrijdag koopavond die ze altijd al hebben gehad. Ondanks de mogelijkheid dat de Winkeltijdenwet nu vrijer is.

Drie strategieën in Alkmaar
Het animo onder de Alkmaarse winkeliers voor het wijzigen van de koopavond naar een andere dag was dus klein. Er is geen eenduidige keuze voor een ander scenario en veel winkeliers realiseren zich dat een wijziging de versnippering van openingstijden vergroot en het voor de consument nog onduidelijker maakt. Met als gevolg dat het aantal bezoekers zal afnemen. De heroriëntatie heeft daarom geleid tot drie adviezen aan de ondernemers met behoud van de donderdag als koopavond.

In 4 stappen een heroriëntatie van de koopavond in uw stad
Bureau RMC voerde in nauw overleg met de ondernemers uit Alkmaar deze heroriëntatie uit. Is de koopavond ook een onderwerp van gesprek in uw stad? Dan nemen we u graag mee in het volgende stappenplan:

  1. Onderzoek naar welke ontwikkelingen er de afgelopen jaren hebben plaats gevonden door het veranderende winkel- en koopgedrag in relatie tot de koopavond.
  2. Onderzoek naar passantenaantallen van de afgelopen jaren.
  3. Werkatelier met een groep stakeholders uit het winkelgebied voor verdere verdieping van de koopavond in de stad.
  4. Online enquête onder alle ondernemers naar de redenen waarom de koopavond interessant is voor de ondernemers en consumenten en welke alternatieve scenario’s mogelijk zijn om de koopavond weer aantrekkelijker te maken.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste retailnieuws? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief!