De drukte in winkelstraten liet tijdens de pandemie van 2020 nog een redelijk logische trend zien: uitgestorven winkelstraten tijdens de eerste lockdown waarna er weer wat kleur kwam in de winkelstraten met een druktepiek in juli, vervolgens met de mondkapjesplicht liep de drukte in augustus terug, om daarna te pieken met Black Friday eind november en dan stil te vallen na de tweede lockdown in december. Nu de winkels in 2021 weer open zijn, zien we nog steeds een trend die onder 2020 ligt en uiteraard ruim onder 2019. De winkelstraten zien er redelijk druk uit, maar de drukte op straat geeft een vertekend beeld, denken wij, omdat er in de winkels maar een beperkt aantal klanten mag zijn. Bovendien zorgt het buiten moeten wachten ervoor dat klanten vaker en meer kopen. Retailers lijken dan ook redelijk enthousiast over omzetten in mei, maar de drukteaantallen laten dat nog niet zien.

De verschillen tussen grote en kleine steden zijn dan ook groot. De grote steden laten een flinke groei zien in bezoekersaantallen t.o.v. 2020, terwijl de kleine steden nog steeds onder het niveau van 2020 liggen. De verklaring lijkt eenvoudig omdat die kleine steden ook minder last hebben gehad van de pandemie omdat er meer food en noodzakelijke winkels in deze steden aanwezig zijn in het hart van de stad.

De grote vraag blijft hoe ons winkelgedrag er in 2022 uit zal zien als we het juk van de pandemie hebben afgeschut. Blijven we dan massaal online kopen of gaan we met zijn allen weer als vanouds funshoppen in binnensteden. Niemand die het weet en zoals zo vaak bij dit soort grote veranderingen er is in onze optiek maar één accurate onderzoeksoplossing: elke dag tellen wat dit gedrag is om daarna de trends van de incidenten te scheiden.