Emotionele en technologische innovatie

Een aantal jaren geleden mochten wij, voorafgaand aan een sparrings-sessie, een presentatie geven bij een brancheorganisatie. In deze presentatie spraken wij over het spanningsveld tussen ratio en emotie. Het belang van emotie werd in de discussiegroep teruggebracht naar een nulpunt. Het meetbaar maken en meten van resultaten was het sturingsmiddel volgens de dames en heren op de bijeenkomst.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd en het is nu niet ‘vies’ meer om het belang van emoties te benoemen en vorm te geven in de missie en/of strategie van winkelformules. Het is ook niet voor niets dat er bij veel financiële diensten en producten wordt gezegd: ‘resultaten behaald in het verleden, geven geen garanties voor de toekomst’. Deze uitspraak geldt ook voor retailers. Succesvolle producten/concepten kunnen natuurlijk worden gekopieerd binnen uw organisatie, maar hebben een beperkte levensduur. Door de snelle technologische ontwikkelingen worden succesvolle producten/concepten niet alleen in moordend tempo opgevolgd door uw concullega’s, maar nemen heel veel consumenten op korte termijn kennis van uw innovatieve producten/concepten en zijn zij al snel weer op zoek naar iets nieuws. Doordat de consument sneller schakelt met behulp van alle technologieën dan de gemiddelde retailer (Capgemini: Trends in Retail), is het van belang om op meerdere vlakken te schakelen, dus ook op het emotionele vlak. De heren Roland en Rogier van Kralingen hebben het boek ‘emotionele innovatie’ gepubliceerd en dit geeft veel inzicht in de koppeling tussen waarden en emoties en de resultaten die daarmee te behalen zijn.

De uitdaging ligt in het kiezen van de juiste mix tussen de technologische en emotionele innovaties voor uw winkelformule vanuit de huidige, actuele situatie waarin uw formule zich nu bevindt. Wanneer de innovaties niet aansluiten bij uw identiteit, hebben de innovaties geen enkele zin. Zo staan tegenwoordig heel wat MVO-initiatieven ter discussie omdat deze initiatieven niet, of niet voldoende, zijn verankerd in de organisatie en dat pikt de consument niet. Wanneer u appelleert aan de emoties van een bepaalde doelgroep door uw waarden daarop af te stemmen, is het van essentieel belang dat deze waarden ook daadwerkelijk deel uitmaken van uw totale marktetingmix en van uw interne organisatie. Emoties scoren momenteel enorm, zo sponsort de sportbranche voor circa 70 miljard per jaar en dat is vast niet zonder reden. Sport is emotie en ‘raakt’ ontzettend veel consumenten. Een ander gegeven is dat de gemiddelde vrouw, natuurlijk ingegeven door emotie, voor circa 1.200 euro per jaar aan impulsaankopen doet. Welke waarden van uw winkelformule spelen in op welke emoties en welke technologische ontwikkelingen gebruikt u om de interactie tussen u en uw klanten te optimaliseren? Een hele uitdaging om alle mogelijkheden die anno 2011 ter beschikking staan op de juiste wijze toe te passen. Want gebruikt u technologische ontwikkelingen om in te spelen op de emotiemarkt of laat u de emoties een meerwaarde spelen in de technologie? Bekijkt u eens deze prachtige mix [link naar film en embedded plaatsen: http://www.youtube.com/watch?v=1wK1Ixr-UmM] van emoties & technologie in de filmwereld. Nancy van Kleef – SOS Retail