De MOA* lanceerde op donderdag 22 juni het Fair Data keurmerk. Een keurmerk dat inzicht biedt in welke marketing, insights en analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan. Wij, als MOA-lid, zijn blij met dit initiatief en zullen ons aansluiten als Fair Data company.

10 basisprincipes

We willen benadrukken dat ook in passantentellen via wifi de privacy en anonimiteit van de tellingen het uitgangspunt is. Daarom onderschrijven Bureau RMC en CityTraffic de 10 regels uit de code:

 1. Wij hanteren en respecteren de Fair Data Privacy Code, waarin uw privacy en anonimiteit het
  uitgangspunt is.
 2. Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid
  bestaat of de tien regels uit de Fair Data Privacy code zijn nageleefd.
 3. Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan voor anoniem marktonderzoek en data-analyse
 4. Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen.
 5. Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data analyse waarvoor de
  persoonsgegevens worden gebruikt.
 6. Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen met uw ondubbelzinnige toestemming
  opnemen in publicaties van het marktonderzoek en data-analyse.
 7. Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de
  MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
 8. Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
 9. Uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data analyse zijn als uitgangspunt altijd anoniem omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelaar en deduceerbaar zijn.
 10. Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data
  analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data Privacy Code.

Met het uitdragen van het Fair Data logo willen we aan onze klanten en consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij ons in vertrouwde handen is. Voor meer informatie over ons privacy protocol klik hier.

* De MOA is het Center for Marketing Insights – Research – Analytics is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek.