Helmond is 2023 goed begonnen! Het centrum kende in de eerste weken van het nieuwe jaar een hogere drukte dan die van vergelijkbare steden. Deze drukte was tijdens carnaval in week 7 op zijn hoogst. Deze week was 11% drukker dan de gemiddelde week in februari. Sindsdien is de drukte in de straten weer gedaald tot net onder het peil van de Middelgrote Steden Index.

 

Wanneer we naar de drukte in Helmond kijken over de afgelopen jaren, valt het wel op dat Helmond een rustiger jaar kende in 2022. Na de lockdown gedurende de eerste maanden van 2021, was er een heropleving in de winkelstraatdrukte. Deze drukte heeft lang aangehouden, zelfs gedurende het najaar. Echter zijn deze aantallen in passanten na de korte lockdown rond Kerst en Oud & Nieuw niet meer bereikt in 2022. De trend dat lokaal shoppen steeds hipper werd in de voorgaande jaren, lijkt niet te zijn doorgezet. Een schrale troost: dit was overigens ook zichtbaar bij overige middelgrote steden. Kan Helmond de goede trend doorzetten in de rest van dit jaar?