Houdt U het maar in de gaten: in de komende tijd doe ik U, hier op deze plek, als gastcolumnist mijn mening over actuele onderwerpen toekomen. De eerste ligt mij zeer na aan het hart, en gaat over de zo afstandelijke houding van vooral economen ten opzichte van “de consument”. Twee weken geleden nog bestond de CEO van Macintosh, toch echt een retailbedrijf dacht ik, het om in het Financieel Dagblad te verzuchten dat de consument tegenwoordig , en ik citeer het FD hier rechtstreeks, “niet meer goed reageert”. Foei, jij domme consument toch. Je hebt kennelijk mijn beleid niet meer door.

Het type verzuchting dat we in de afgelopen jaren heel vaak hoorden: nu we in de naweeen zitten van een recessie-achtige periode met consumentenvertrouwen dat op algemeen niveau weer wat omhoogkruipt, maar op koopintentie niveau gewoon achterblijft, verbazen economen zich nogal eens over het wegblijven van bestedingen. Eerlijk gezegd vind ik dit een nogal naïeve houding. We leven in een tijd waarin onzekerheid over een groot aantal financiele aspecten bestaat, hypotheekrente, pensioenen, werkgelegenheid, grote bezuinigingsdrang bij overheid. En economen maar denken dat de consumentenbestedingen gewoon omhoog gaan. Mij lijkt dat dat voor de middellange termijn niet het geval zal zijn: de consument heeft zich sinds het doorbarsten van de IT bubbel in 2001 vereenzelvigd met het voortdurend rationaliseren van zijn aankopen. Kan dat ook bijzonder goed doen via bijvoorbeeld de toegenomen rol van internet bij dat aankoopgedrag. De consument heeft nu een attitude die er op neer komt dat hij/zij zich zo min mogelijk wil laten verleiden. Sparen is nu weer een gewaardeerde gedraging geworden. Met z’n allen, zo berekende het CBS recent, hebben wij Nederlanders bijna 300 miljard gespaard vermogen. U leest het goed, 300 miljard. Dat is grofweg de helft van ons nationaal budget op jaarbasis. Als we zouden willen, zouden we in 1 keer het begrotingstekort weg kunnen werken. Maar we willen het niet meer in de algemene pot stoppen. We willen zelf onze keuzes maken. Dus ook op consumptiegebied. Dus retailers van Nederland, houd er rekening mee dat de komende jaren Geen sprake zal zijn van stijgende consumptie. De tv is echt nog wel modern genoeg voor de komende tijd en de auto gaat ook langer mee, en of we op vakantie gaan en hoe, dat is een zware afweging die we maken, niet langer een impulsief moment op web of in winkel, maar een rationeel aankoopgedrag.

Geen stijgende consumptie dus. Implicatie voor retail is dat er sprake zal zijn van, nog meer dan nu, een verdringingsmarkt, of zo U wilt een vechtmarkt, waarin U als retailer de gunst van de consument zult moeten winnen ten koste van Uw concurrent. En doe me een lol. Gebruik nu eens een ander instrument dan dat van prijs.

Ik volg U.
Goos.eilander@trendbox.nl