Het is druk bij de rondetafelgesprekken. #werkatelier #privacyproof #passantentellen