Het Primark-effect

De Primark is een doorslaand succes in Nederland. Na de intrede op de Nederlandse markt in Rotterdam in 2008 is het concern gegroeid met 6 filialen in Almere, Eindhoven, Hoofddorp, Zaandam en Zoetermeer. In elke plaats waar deze Ierse kledinggigant zijn winkels opent lijkt er een toename te zijn in het aantal bezoekers voor de gehele binnenstad. Er zijn echter signalen dat dit effect tijdelijk is. Zo kopt het Parool “In steden waar de Ierse winkelketen Primark zich vestigt nemen de bezoekersaantallen eerst flink toe om daarna sterk te dalen” (3-12-2013). Is deze bewering juist? Onderzoeksbureau CityTraffic zocht het uit.

In Zaandam is op 8 December 2011 de Primark geopend op het Ankersmidplein nabij het treinstation. CityTraffic heeft meerdere meetpunten in de belangrijkste winkelstraten van Zaandam waarmee het druktebeeld in de stad kan worden bepaald. Er is inderdaad een stijging gesignaleerd in de bezoekersaantallen na de opening, maar deze stijging ebt echter langzaam weg en in het voorjaar en in de zomer lijken er structureel minder bezoekers aanwezig te zijn in de binnenstad ten opzichte van het jaar daarvoor. Echter is het te snel om deze daling zonder meer in verband te leggen met het Primark-effect op de langere termijn. Over het algemeen zijn de bezoekersaantallen in 2013 overal iets gedaald ten opzichte van 2012. De CityTraffic-index, een algemene weergave  van het druktebeeld in de belangrijkste winkelstraten van Nederland, geeft een daling van het aantal passenten in de periode maart tot oktober 2013 aan van ongeveer 10 procent ten opzichte van  2012. De procentuele daling van het aantal bezoekers in Zaandam schommelt in die periode echter tussen de -1 en – 8 procent, wat dus een kleinere daling is dan het landelijke gemiddelde.

Primark

Conclusie:  Uit de data van CityTraffic blijkt inderdaad dat de Primark een positief effect kan hebben op het druktebeeld in de binnenstad. De bewering van het Parool dat dit een tijdelijk effect is, is discutabel. De “sterke daling” is namelijk geheel in overeenstemming met de landelijke trend van de dalende passantenaantallen. Deze daling blijkt in Zaandam juist relatief mee te vallen. Het aantal bezoekers in de binnenstad van Zaandam is inderdaad op lange termijn gedaald ten opzichte van vorig jaar, echter is dit minder gedaald dan het landelijk gemiddelde. Zogezegd lijkt de Primark dus wel degelijk een blijvend positief effect te kunnen hebben op de bezoekersaantallen en daarmee is de kledingwinkel dus ook op langere termijn een goede trekpleister voor iedere binnenstad.