Amsterdam, 12 juli 2017

Een dag op het Smart City Congres van Binnenlands Bestuur leert ons als snel het volgende belangrijke uitgangspunt: data op zich is betekenisloos. Data moet geen doel op zich zijn. Het moet een middel zijn om tot een oplossing van een probleem te komen. Maar hoe doe je dit?

Steeds meer gemeenten komen tot inzicht dat kennis van data van de shoppende consument en van het huidige winkelaanbod data onontbeerlijk is om een toekomstbestendige detailhandelsstructuur te behouden. Op basis van objectieve data kunnen winkelgebieden ingedeeld worden in kansrijk en minder kansrijk. In combinatie met een kwalitatieve analyse van het winkelgebied waarbij ingezoomd wordt op het DNA van het gebied, kunnen duidelijke keuzes gemaakt worden voor een gezonde detailhandelsstructuur.

RMC begeleidt gemeentes in het proces om ‘samen’ met klanten, pandeigenaren, winkeliers en de gemeente een visie op te stellen voor de versterking van winkelgebieden en deze toekomstbestendig te maken. Met data als uitgangspositie, de visie van stakeholders en de interactieve werksessies worden alle partijen zich bewust van de noodzaak om samen te werken en geënthousiasmeerd om met elkaar aan de slag te gaan.

Neem gerust contact met ons op als u benieuwd bent naar onze werkwijze.