Winkelstad Hoofddorp heeft deze zomer gekozen om de komende jaren de bezoekersaantallen in de winkelstad Hoofddorp te gaan tellen met de oplossingen van Bureau RMC. Een groot deel van het centrum is overdekt, daar waar een deel open is en fietsers en auto’s de tellingen kunnen verstoren. Het is een onderzoeksuitdaging waarbij gebruikt gemaakt wordt van verschillende telmethoden. Samen met Resono zijn er polygonen aan de randen van het winkelcentrum gecreëerd om de passantenbewegingen in kaart te brengen, en de aantallen binnen in het centrum worden geteld met de smartphonetellers van Citytraffic. Deze datasets worden samengevoegd door de analisten van Bureau RMC en maandelijks aan bestuur en ondernemers verstrekt. Zo kan Hoofddorp worden vergeleken met andere winkelcentra en kunnen de vernieuwingen in het kernwinkelgebied de komende jaren worden gemonitord. We danken in het bijzonder Sonja Langendijk voor het vertrouwen en kijken uit naar een mooie en langdurige samenwerking.