Winkeldrukte meer gedreven door weersomstandigheden

De winkelstraten in Nederland laten de afgelopen 6 maanden een gestage groei zien. Hierbij lijkt het winkelgedrag meer af te hangen van temperatuur en neerslag dan van uitverkoopacties of vakanties.

Het voorjaar was koud en nat, zelfs tot twee keer natter dan normaal en dat hield veel shoppers blijkbaar binnen. Na 90 dagen in 2023 stond de teller dan ook op 11% (YTD) minder drukke winkelstraten dan in 2022. Na zes maanden is die forse achterstand nu verminderd tot -2,5%. Ondanks de sluiting van winkels in de eerste drie weken van 2022 i.v.m. COVID-19.

Opvallend genoeg zien de analisten van Bureau RMC ook geen diepe dalen of hoge pieken meer die het winkelgedrag in voorgaande jaren zo kenmerkten. Bijvoorbeeld met uitverkoop-winkelen in januari of voorjaarsdrukte tijdens de krokusvakantie. Het lijken trends die meer tot het verleden gaan behoren. Een zelfde trend zagen we ook met Kerst en Black Friday in 2022. De huidige winkelstraatshopper lijkt niet meer te porren voor de oude impulsen en lijkt op zoek te zijn naar breder vertier.

Figuur 1. Winkelstraatdrukte per maand 2023 vergelen met 2022

Bron: Citytraffic data| bewerkt door Bureau RMC

Tabel 1. Procentuele verschillen in weerdata en winkelstraatdrukte. Positieve percentages geven warmer of natter weer en drukkere winkelstraten aan in 2023 ten opzichte van 2022.

  Maand Temperatuur 2023 vs 2022 Neerslag 2023 vs 2022 Winkelstraatdrukte 2023 vs 2022
Januari 5% 148% -2%
Februari -8% -84% -11%
Maart -22% 607% -15%
April -6% 10% 3%
Mei -6% -22% 12%
Juni 13% -84% 10%

Ook hebben de onderzoekers van Bureau RMC geanalyseerd of er op andere dagen wordt gewinkeld en dat blijkt niet het geval: relatief is het drukteprofiel hetzelfde gebleven, alleen de vrijdag is een drukkere winkeldag geworden en de zaterdag een licht rustigere.

Tabel 2. Drukteverdeling per weekdag voor de eerste halve jaren van 2022 en 2023.

Weekdag 2022 2023
Maandag 12% 12%
Dinsdag 13% 13%
Woensdag 14% 14%
Donderdag 15% 15%
Vrijdag 16% 17%
Zaterdag 19% 18%
zondag 11% 11%

Een lekkere winkeltemperatuur is blijkbaar een eerste vereiste. Naarmate het warmer wordt, wordt het drukker in de winkelstraten, hetgeen toch wel opvallend is. Betekent dit dat de huidige shopper wenst te winkelen maar ook op het terras wil zitten?

We weten uit eerder onderzoek uit 2018 dat bij veel neerslag de shopper niet naar de winkelstraat gaat, maar dan ook niet besluit om online te gaan winkelen. Blijkbaar is er geen goede koopneiging. Het omgekeerde lijkt immers wel het geval, bij lekker weer gaat men meer winkelen. Om dit vast te stellen zullen we meer onderzoek moeten doen, maar de eerste tekenen wijzen hier wel op.  

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huib Lubbers, directeur van Bureau RMC: h.lubbers@rmc.nl of op 06-21885293 of ga naar www.rmc.nl