Al sinds jaren wordt de zondag steeds drukker. Het is een echte, goede winkeldag geworden. En, wellicht nog belangrijker, de zondagkoper geeft liever geld uit dan de zaterdagkoper. Waar het weekaandeel in 2011 7% was, was dat in 2016 al gegroeid naar ruim 10%. Ook in 2017 groeide het weekaandeel van de zondag landelijk door naar 11%.  Waar de koopzondag voor supermarkten in grote en kleine steden al langer een gewoonte is, lijkt dit nu ook voor de winkels in de binnensteden steeds meer het geval te zijn.

In veel grote steden, waar de zondagopening al geruime tijd is ingevoerd, is het weekaandeel van de zondag vaak nog hoger. In steden als Rotterdam, Den Haag en Alkmaar ligt het aandeel van de zondag rond de 13%. Hiermee wordt het vaak één van de drukste dagen na de zaterdag, en dat in vaak maar 5 uur winkeltijd, terwijl de zaterdag 8 of 9 uur kent. Toch valt ook op dat steeds meer kleinere steden een koopzondag gaan hebben. Gezien de stijgende koopbereidheid op de zondag, lijken ze hiermee gehoor te geven aan een duidelijke wens van de consument. Online is de zondag al veruit de belangrijkste koopdag.

Het beeld van de zondag als drukke winkeldag doet de vraag oproepen wat er met de drukte op de andere dagen gebeurt. Grootste en duidelijkste verliezer de afgelopen jaren zijn de zaterdag en de koopavond, hoewel in 2017 een einde aan die trend lijkt te zijn gekomen. De consument heeft blijkbaar veel andere dingen te doen op een zaterdag, nu het winkelen op een zondag gewoon wordt. De drukte in de winkelstraten op de verschillende koopdagen groeit naar elkaar toe en dat lijkt ons een voordeel voor de retailers.

Weekverdeling Nederland