Detailhandel Nederland stuurde enige tijd geleden een brandbrief naar alle gemeenten met een oproep tot verlaging van de parkeertarieven bij winkelcentra. Volgens hen zouden lagere parkeertarieven tot meer bezoekers leiden. Tegenstanders geven aan dat parkeertariefverlaging hooguit tot een verschuiving in het winkelgedrag leidt. Wij steunen het voorstel van Detailhandel Nederland, omdat het werkt.Pay to Park sign in Europe

Tariefverlaging
Zoveel mensen, zoveel meningen. Tijd om er cijfers bij te halen, om te meten wat het daadwerkelijke effect is van een verlaging van de parkeertarieven. Met de geavanceerde parkeersystemen en een toenemend aantal mensen dat hun auto’s parkeert met een app, is precies bekend hoeveel waar wordt geparkeerd. Een toename in parkeren hoeft nog niet te leiden tot meer bezoekers in de binnenstad. Het is natuurlijk wel de belangrijkste reden om de tariefverlaging in te voeren, maar ook bewoners en mensen die in de binnenstad werken, profiteren er ook van. De meeste binnensteden tellen inmiddels op dagbasis ook hun bezoekersstromen in de winkelgebieden en horecapleinen, waardoor een mooie match te maken is met de parkeerdata. Op deze manier is vast te stellen of de toename in parkeerders ook wekelijk heeft geleid tot meer bezoekers.

Praktijkvoorbeeld

De gemeente Nissewaard, zoals zij tegenwoordig heten, heeft het besluit genomen om in 2015 het parkeertarief van alle parkeergarages in het centrum van Spijkenisse te verlagen met wel 50%. Dat het verlagen van de parkeertarieven effect heeft op de bezoekersdrukte in het centrum van Spijkenisse staat onomstotelijk vast. Sinds de parkeertariefverlaging is er ook een significante stijging in het aantal bezoekers genoteerd.  Een drukkere binnenstad met 8,3 % meer bezoekers over een geheel jaar is een significant betere prestatie dan de gemiddelde groei in Nederland. Deze groei was op alle dagen waarneembaar, behalve op de zondag.  Op de donderdagen met een koopavond zag men zelfs een stijging van gemiddeld bijna 14%. Op zaterdagen waren er gemiddeld 3.000 unieke bezoekers meer te vinden in de binnenstad. Niet alleen op dagelijks niveau zien we deze grote verschillen, ook per maand zetten deze forse stijgingen door. Alleen al in december leidde dat tot bijna 60.000 meer unieke bezoekers in de binnenstad! De structurele toename van het aantal bezoekers wordt ook bevestigd door de forse stijging van de bezettingsgraad in de garages. Met een stijging van 9% is deze stijging vergelijkbaar met de bezoekersaantallen. Niet dat Spijkenisse achterover kan leunen, want de leegstand in de binnenstad is nog steeds hoog, maar met de verlaging van het parkeertarief hebben zij wel een goede stap gezet in een aantrekkelijkere binnenstad. Wel bleek uit datzelfde onderzoek dat de groei na een jaar was afgelopen. De aantallen bleven wel op niveau en vielen niet terugnaar de periode van de hogere parkeertarieven.

Heilige graal

Is het verlagen van de tarieven zoals Detailhandel Nederland voorstelt de heilige graal? In ieder geval laat Spijkenisse zien dat het positieve effecten heeft op het economische klimaat in de binnenstad. Uiteraard ontstaat er een fors tekort aan parkeerinkomsten en gezamenlijk zullen gemeente en ondernemers dit moeten afwegen tegen de verhoogde economische effecten. Met de onderlinge concurrentie tussen steden in de regio zal het wapen van de parkeertarieven naar ons idee vaker worden ingezet. Het binnenhalen van Primark of Uniqlo is niet elke stad gegeven. Maar de stad aantrekkelijk maken voor de loyale bezoekers met goede bereikbaarheid, goede parkeergelegenheid en een goede mix aan retail, horeca en leisure is voor elke stad het devies. Het verschil maken met gezellige terrassen, mooie musea en goede restaurants zorgt ervoor dat de consument blijft komen. Lage parkeertarieven zijn dus mede een goed middel om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor shoppers en bezoekers.

Dit artikel is op 28 februari verschenen op de website van Fashionunited.nl.