Consumenten blijven steeds vaker weg uit winkelcentra en winkelstraten. De afgelopen vier jaar daalde het gemiddeld aantal mensen dat winkelcentra bezoekt al met bijna tien procent.

Maar de laatste acht weken krijgen de winkelstraten serieuze klappen. „De daling zet versneld door”, zegt Huib Lubbers, directeur van City Traffic dat de aanloop van het winkelend publiek meet in 63 Nederlandse binnensteden.

De belangrijkste oorzaken voor deze terugloop  zijn de aanhoudende economische crisis, de overbewinkeling in Nederland (ons land kent de meeste winkelmeters per hoofd van de bevolking) en de vergrijzing.

RetailActueel wilde weten hoe het zit met dit bericht. En vroeg het CityTraffic-directeur Huib Lubbers.