In februari heeft Bureau RMC een online Masterclass gehouden voor alle relaties met als onderwerp “Druktetrends in de Nederlandse Winkelstraten”. Na een korte introductie, is er teruggeblikt op het retailjaar 2022; er is gekeken naar het jaarverloop, de toename in online verkopen, de week- en maandverhoudingen en het opvallend rustige najaar. De volgende stap was om vooruit te kijken naar 2023, waarbij veel retailers en steden aan het woord kwamen. Men vertelde wat er rondom hun eigen winkel(s) was opgevallen en wat men verwacht voor de toekomst.

De volgende trends zijn genoemd:

  • Er is minder leegstand in kernwinkelgebieden dan verwacht.
  • Er lijken minder algemene trends te zijn, meer behoefte aan maatwerk, per stad, per straat of per winkelgebied.
  • Er blijft behoefte aan de grote winkelunits in de drukke straten.
  • Binnensteden worden aantrekkelijker indien meer functies toegevoegd worden in kernwinkelgebieden zoals universiteiten, bibliotheken en sportzalen.
  • Wonen boven winkels moet meer aangemoedigd worden in kernwinkelgebieden.
  • Er blijken steeds meer “To Go concepten” te zijn, die met scooters en beperkte openingstijden de aantrekkelijkheid van winkelstraten aantasten.
  • Er is meer behoefte aan winkelunits van 80 tot 150 vierkante meter als startlocatie voor een startende retailer/ondernemer in het centrum.
  • Er vindt veel transformatie plaats in binnensteden, maar een plint met retail blijft wel uitgangspunt.
  • Er komen meer hotels in kernwinkelgebieden.

Bureau RMC wil alle deelnemers bedanken voor de leuke interactieve sessie en hoopt iedereen weer te zien bij de eerstvolgende Masterclass!