De afgelopen maanden en weken hebben we in RetailActueel regelmatig bericht over het belang van (het meten en weten van) passantenstromen én over de magere omzetten in retailland. Zo moesten we berichten dat de omzetcijfers over de maanden januari en februari van dit jaar dieprood kleurden; de winkelverkopen in februari daalden namelijk met 5 procent en de winkelverkopen in januari zelfs met 6,5 procent. Sombere berichten dus, meer kan ik er niet van maken. Maar we brachten niet alleen maar somber nieuws; in de RMC Visie van 21 april jongstleden konden we positieve berichten brengen.

Zo lieten de cijfers van de actuele passantentellingen van CityTraffic ons zien dat het, in tegenstelling tot de zwaar gedaalde retailomzetten, wel meeviel met de daling van de aantallen passanten in de winkelstraten en winkelcentra. De CityTraffic Index (waarin de ontwikkelingen van de passantenaantallen in een representatief mandje van tientallen winkelcentra en de passantenaantallen in de belangrijkste winkelstraten van de 31 grootste steden van Nederland opgenomen zijn) liet namelijk zien dat er in de eerste twee maanden van het jaar wel minder passanten in de winkelstraten en winkelcentra waren, maar dat die daling minder stevig was dan de gedaalde retailomzet.

Bovendien liet de CityTraffic Index zien dat de passantenaantallen sinds maart een stijgende lijn vertoonden (met een positieve uitschieter in week 12). Een mogelijk teken van herstel? Interessant is in ieder geval het nieuws dat het Centraal Bureau voor de Statistiek afgelopen week bracht; de detailhandelsomzet is in maart met 2,9% gestegen. Eerlijk is eerlijk, dit beeld vertekent wel een beetje; als we rekening houden met het verschil in de samenstelling van de koopdagen tussen maart van dit jaar en maart van vorig jaar, zien we een omzetstijging van ongeveer een half procent. Dat lijkt wellicht niet veel, maar het is wel voor eerst sinds 13 maanden van omzetdaling dat de retailomzet steeg. Natuurlijk zijn we nog niet terug op het niveau van maart 2OO7 en 2OO8, maar de negatieve trend is in ieder geval doorbroken. Het waren vooral de winkels in voedings- en genotmiddelen (plus 3 procent) die de omzet omhoog stuwden. Toch kon ook de non-foodsector, die het in de crisistijd zo zwaar heeft gehad, mooie cijfers noteren; de omzet kwam bijna 2 procent hoger uit dan in maart vorig jaar, waarbij het volume met 1 procent groeide en de prijzen licht stegen. Wanneer we naar het eerste kwartaal als geheel kijken, zien we een omzetdaling van 1,3 procent in de retailsector.

De hamvraag is natuurlijk hoe de retailomzet zich de rest van het jaar zal ontwikkelen. De meeste deskundigen zijn het er wel over eens dat het sowieso een moeilijk jaar zal blijven voor de retailers in termen van omzet. Zelfs als we een paar maanden achtereen omzetstijgingen zullen zien, blijven we achter bij de absolute omzetniveaus van een paar jaar terug. Maar laten we eens van het positieve uit gaan en de maand maart eens als kentering beschouwen. De jongste cijfers van de CityTraffic Index zijn in ieder geval tamelijk hoopvol; de afgelopen weken zien we een groei in het aantal passanten in de winkelstraat. Of dat een mooie voorspeller is van de retailomzet? Ik wacht in ieder geval met spanning de volgende detailhandelsomzet-update van het CBS af!

Hans van Scheerdijk